Main content

Toegang verlenen betekent dat Europese bedrijven op termijn moeten kunnen inloggen bij uw organisatie. Uw organisatie is hiertoe verplicht zodra het eerste Europees erkende inlogmiddel voor bedrijven over de grens gebruikt kan worden. Europese bedrijven moeten dan net zoals Nederlandse bedrijven uw digitale diensten kunnen gebruiken.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 11 december 2020

Hiervoor maakt u op termijn gebruik van de kenmerken die u van Europese bedrijven ontvangt via uw makelaar. Dit worden de eIDAS-attributen genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele attributen. Iedere lidstaat moet de verplichte attributen beschikbaar stellen. De lidstaat met een Europees erkend inlogmiddel is vrij om te bepalen of er (een selectie) aan optionele kenmerken beschikbaar wordt gesteld. Uw organisatie kan per dienst kiezen welke verplichte en optionele attributen u wilt ontvangen. Dit dient u bij uw makelaar te melden.

Betrouwbaarheidsniveaus

DigiD en eHerkenning bieden beide inlogmiddelen aan op betrouwbaarheidsniveau Substantieel en/of Hoog.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op DigiD, kunnen Nederlandse burgers bij uw organisatie inloggen met een DigiD inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel. Op termijn volgt ook voor DigiD betrouwbaarheidsniveau Hoog. Uw organisatie moet Europese burgers toegang verlenen.

Als uw organisatie een aansluiting heeft op eHerkenning, kunnen Nederlandse bedrijven bij uw organisatie inloggen met een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel (EH3) en niveau Hoog (EH4). Uw organisatie is verplicht om Europese bedrijven toegang te verlenen.

eIDAS, eHerkenning en DigiD

Hoe verhouden de betrouwbaarheidsniveaus van eIDAS zich tot de betrouwbaarheidsniveaus van eHerkenning en DigiD?

eIDAS

eHerkenning

DigiD

laag

2, 2+

basis, midden

substantieel

3

substantieel

hoog

4

hoog

Eigen inlogsysteem

Biedt uw organisatie dienstverlening aan via een eigen inlogsysteem?

Uw organisatie moet Europese burgers en bedrijven toegang verlenen als gebruikers van uw eigen inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel en/of Hoog toegang hebben tot uw digitale dienstverlening. De inlogmogelijkheden en de manier waarop uw eigen inlogmiddel wordt uitgegeven zijn leidend voor deze beoordeling.

Inlogmiddelen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord (met eventueel sms-verificatie) vallen onder betrouwbaarheidsniveau Laag. In dit geval hoeft uw organisatie geen toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.

Geen digitale dienstverlening

Als uw organisatie geen digitale dienstverlening aanbiedt, hoeft u geen toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.