Main content

Een overzicht van hulpmiddelen, opgesteld om uw organisatie te helpen bij de implementatie van de eIDAS-verordening.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 11 december 2020

Wet- en regelgeving

  • Project Startarchitectuur (PSA) en de Privacy Impact Assesment (PIA): de PSA en de PIA bevatten gedetailleerde informatie over de eIDAS-infrastructuur in Nederland. De PSA kunt u opvragen per e-mail via eidas@logius.nl.
  • eIDAS-verordening: de wettekst en de uitvoeringsbesluiten bevatten gedetailleerde informatie over de gemaakte afspraken tussen de Europese lidstaten.
  • Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/296 van de Europese Commissie (voorschriften over samenwerking tussen lidstaten op het gebied van elektronisch identificatie).
  • Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1501 van de Europese Commissie (interoperabiliteitskader elektronische identificatie en vertrouwensdiensten)
  • Nederlandse uitvoeringswet van de eIDAS-verordening: de wettekst bevat gedetailleerde informatie over de manier waarop de implementatie van de eIDAS-verordening in de Nederlandse wetgeving is geborgd.
  • Memo 'Reikwijdte eIDAS-verordening': gebruik de memo om te bepalen of uw organisatie onder de definitie van een publieke organisatie of een private organisatie met een publieke taak valt. De memo kunt u opvragen per e-mail via eidas@logius.nl.

Additionele hulpmiddelen

  • Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus: gebruik de informatie uit de Handreiking om het betrouwbaarheidsniveau te bepalen van de inlogmiddelen die uw organisatie accepteert. Het betrouwbaarheidsniveau is van invloed op uw verplichting om toegang te verlenen aan Europese burgers en bedrijven.
  • Dossier Trust Services and eID op de website van Europese Commissie.

NB: Bovenstaande hulpmiddelen zijn opgesteld om uw organisatie te helpen bij de implementatie van de eIDAS-verordening. Er kunnen geen rechten aan deze hulpmiddelen worden verleend. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk om tijdig te voldoen aan de eIDAS-verordening.