Main content

Met European login kunnen burgers en bedrijven over de grens hun online zaken kunnen regelen. Om te zorgen voor een eenduidige uitstraling voor gebruikers, kan uw overheidsorganisatie gebruik maken van stijlelementen voor European login.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 12 januari 2022

Checklist inrichten van uw website

  • Zorg voor een heldere uitleg op uw website over European login. Maak het Europese gebruikers duidelijk dat zij met hun nationaal erkend inlogmiddel kunnen inloggen. Gebruik deze tekst voor de inlogknop: European login
  • Verwijs gebruikers ook door naar government.nl. Hier is meer informatie te vinden over European login.
  • De teksten zijn in het Engels voor gebruikers die uit een ander EER-land bij een overheidsorganisatie in Nederland online zaken willen regelen.

Gebruik dit eIDAS-logo als visual marker voor European login naast de tekst op de inlogknop. Toelichting: sinds eind 2021 is er een nieuw logo voor European login beschikbaar. Dit logo vervangt de EU-vlag die eerder als beeldmerk werd gebruikt. Het logo is in verschillende kleuren en formaten beschikbaar. Bekijk in de Richtlijnen gebruik nieuw logo European login hoe u het logo kunt toepassen.

Voor meer uitleg over European login op het inlogscherm kunt u één of meerdere FAQ’s toevoegen. Zie de lijst met veelgestelde vragen voor gebruikers.

European login means that you can log in to public service providers within the European Economic Area (EEA) with an approved European digital identity. An approved digital identity is a national login mean that is officially published in the Official Journal of the European Union.

To manage your online affairs across border, go to the website of the public service provider. Using the European login button, select the country of origin in the overview to log in. The flag and the name of the country are then clearly visible. For example, Poland or Sweden. You will then see which European approved login means you can use. Are you logged in? Then you can manage your online affairs. Would you like to know more about the European recognition of your national login mean? Please contact their helpdesk.

Please try again. Also, please check if your personal information is correct. Make sure you have chosen the correct country. In case this is all correct and login fails, contact the helpdesk of the public service provider. If the public service provider permits, you can provide a screenshot or the specific error (code). 

eIDAS stands for ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’ and refers to the eIDAS regulation 910/2014 of the European Union. The European Union contributes to the removal of all digital borders by mutual recognition of national login means. 

A digital identity is a solution for citizens and businesses that allow them to verify their identity online. It is further referred to as ‘electronic identification’ and ‘login mean’. You can use your digital identity to securely access online public services.

You can find more information about European login on government.nl.

It is often possible to authorise someone else to manage your online affairs. Please contact the organisation of your national login mean for this. You should not share your personal login details with others to arrange your online affairs for you.

You can find more information about the national login mean via the overview pre-notified and notified eID schemes. You can also contact the helpdesk of the national login mean.