Main content

eHerkenning regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie online diensten bij u af te nemen.

Overheden sluiten aan op eHerkenning en ondernemers schaffen eHerkenning aan om in te kunnen loggen. Erkende ICT-bedrijven (makelaars) implementeren eHerkenning in uw ICT-omgeving en erkende eHerkenning leveranciers geven eHerkenning inlogmiddelen uit om in te kunnen loggen op uw dienstverlening.

Voordelen van eHerkenning

  • Standaardisering online dienstverlening
  • Bespaart tijd en kosten
  • Bescherming gegevens en privacy
  • Zekerheid over online identiteit
  • Geen beheer- en ontwikkelkosten voor een eigen toegangsvoorziening
  • 24/7 beschikbaar netwerk
  • Klaar voor Europees gebruik

Governance eHerkenning

eHerkenning is een publiek – private samenwerking en heeft daar een toepasselijke governance bij. De governance bestaat uit een afvaardiging van dienstverleners, deelnemers en gebruikers eHerkenning, is verantwoordelijk voor het strategische beheer van eHerkenning. Er zijn overleggen op verschillende niveaus, zodat alle betrokken partijen inspraak krijgen over het Afsprakenstelsel:

  • Strategisch niveau (Strategisch Beraad)
  • Tactisch niveau (Tactisch Beraad)
  • Operationeel niveau (Operationeel Beraad)

Er wordt op structurele basis met elkaar overlegd. De beheerorganisatie (Logius) voert het secretariaat. Alle vergaderstukken zijn openbaar en worden na elk overleg gepubliceerd op de eHerkenning website

Wat doet Logius?

Logius zorgt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het beheer van het afsprakenstelsel. Daarnaast verzorgt Logius als beheerorganisatie alle centrale communicatie eHerkenning en beheert ze het merk eHerkenning.