Main content

DigiD release 6.2 stond op maandag 13 december 2021 gepland. De release van de DigiD app staat op maandag 10 januari 2022 gepland. De volgende updates worden doorgevoerd:

Is de gebruiker na het aanvragen van een DigiD-account de activeringsbrief kwijtgeraakt? Of is de brief is niet aangekomen? Dan hoeft de gebruiker voortaan alleen een nieuwe activeringsbrief aan te vragen in plaats van het aanvragen van een nieuw account.

De gebruiker ziet straks bij het inloggen met DigiD een melding met de vraag om het e-mailadres bij te werken. Dit gebeurt alleen als de gebruiker geen e-mailadres heeft doorgegeven. Of als de gebruiker het een lange tijd niet heeft bijgewerkt of gecontroleerd. Zo blijven de gegevens in Mijn DigiD actueel.

Een gebruiker geen geschikt identiteitsdocument (te oud of niet in bezit van een identiteitskaart) heeft voor inloggen met identiteitskaart. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de gebruiker.

Is er een nieuwe versie van de DigiD app in de app store beschikbaar? En hoeft de gebruiker de nieuwe versie niet meteen te installeren? Dan ziet de gebruiker voortaan geen rood kruis meer. Ook dit voorkomt onduidelijkheid bij de gebruiker. 

Het startscherm van de DigiD app is verbeterd. Zo kunnen gebruikers voortaan beter begrijpen wat zij moeten doen om te kunnen inloggen om hun online zaken te regelen.