Main content

De release van de DigiD app stond gepland op maandag 11 oktober 2021.

De volgende wijzigingen zijn gepland:

Wanneer een gebruiker een wijziging doorvoert in Mijn DigiD, zoals het opheffen van een DigiD-account of het deactiveren van de DigiD app, ontvangt hij hierover een bericht via sms en/of e-mail. Op die manier ontvangt de gebruiker een bevestiging van het uitvoeren van een handeling. Daarnaast wordt hij op deze manier geattendeerd op een mogelijk geval van misbruik, wanneer de gebruiker niet zelf wijzigingen heeft doorgevoerd in Mijn DigiD. 

Het DigiD account van een overleden persoon kan worden gebruikt om mee in te loggen tot 1 jaar na overlijden, maar er kan niets meer aan het account worden gewijzigd of toegevoegd (sms-controle, DigiD app). Op die manier kunnen nabestaanden lopende zaken afronden, maar kan er geen misbruik worden gepleegd. Het DigiD-account wordt 1 jaar na overlijden onbruikbaar gemaakt. 

Alleen de laatste 4 cijfers van gevoelige en persoonlijke gegevens worden weergegeven in Mijn DigiD. Doordat die gegevens deels worden weergegeven, kunnen anderen die meekijken bijvoorbeeld niet zien wat iemands BSN is. 

In de DigiD app kan de gebruiker voortaan ook zijn gebruiksgeschiedenis raadplegen en zijn e-mailadres wijzigen. 

Nadat gebruikers een DigiD-account met alleen gebruikersnaam en wachtwoord hebben aangevraagd via de website, moet deze geactiveerd worden. Dit kan naast de website tegenwoordig ook in de DigiD app. Gebruikers worden hierop gewezen in de brief met activeringscode, zodat nog meer mensen verleid worden de DigiD app te downloaden en activeren.