Main content

DigiD release 6.10 staat op 11 december 2023 gepland. De release van de DigiD app staat op 8 januari 2024 gepland. De volgende update wordt doorgevoerd:

Voorbereiding aangepast aanvraagproces DigiD buitenland

In 2024 wordt de doelgroep om een DigiD aan te kunnen vragen vanuit het buitenland verbreed. De voorwaarden om een DigiD aan te kunnen vragen vanuit het buitenland worden aangepast. Om dit mogelijk te maken, worden er technische wijzigingen doorgevoerd in de DigiD-omgeving. Deze vinden nu alvast plaats ter voorbereiding op het aangepaste DigiD-aanvraagproces volgend jaar.