Main content

In deze Klantrapportage over 2021, is de Serviceniveau-overeenkomst DigiD voor afnemers als basis gebruikt. De norm en KPI-afspraken vormen de inhoud voor de maandelijkse rapportage. We rapporteren in dit voorbeeld over de afspraken met de dienstafnemers.

Versiegegevens

Bijgewerkt: Februari 2022

Status: Definitief

Serviceniveau Productkenmerken

Beschikbaarheid

Het doel van beschikbaarheidsbeheer is: het garanderen van een vastgesteld niveau1 van beschikbaarheid van de dienstverlening waarmee de dienstafnemer in staat wordt gesteld om haar doelstellingen te realiseren.

Bij het bepalen van de beschikbaarheid wordt de geplande onbeschikbaarheid niet meegenomen. Dat wil zeggen dat het geplande onderhoud binnen het vastgestelde onderhoudsvenster geen invloed heeft op de beschikbaarheid die door Logius aan de klant wordt gerapporteerd, tenzij het geplande onderhoud het onderhoudsvenster overschrijdt. In dat geval wordt de overschrijding wel meegenomen als onbeschikbaar.

Beschikbaarheid DigiD 2021 - per maand 

Omgeving

Norm

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Productieomgeving burgerapplicatie

99,5%

99,9%

99,97% 99,89% 99,62% 100% 99,61% 100% 99,81%

99,94%

99,24% 99,82%

99,44%

Preproductieomgeving burgerapplicatie

99%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DigiD Website

99,50%

100% 99.94% 99,99% 100% 99,99% 99,98% 99,98% 99,99%

99,99%

100% 100%

99,99%

Oplostijden incidenten

Oplostijden incidenten productieomgeving Burgerapplicatie

Afspraak:

  • Prioriteit Hoog – Binnen 6 uur opgelost, norm is 85%
  • Prioriteit Midden – Binnen 10 uur opgelost, norm is 85%
  • Prioriteit Laag – Binnen 18 uur opgelost, norm is 85%

Op tijd opgeloste incidenten per maand

Prioriteit

Norm

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hoog

85%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Midden

85%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100%

Laag

85%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 93,33% 88,89% 100% 100% 100%

Totaal aantal incidenten per maand/opgelost

Prioriteit

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hoog

5/5

11/11

12/12 7/7 14/14 12/12 11/11 12/12 8/8 11/11

17/17

16/16

Midden

4/4

2/2

12/12 15/15 2/2 7/7 3/3 6/6 3/4 2/2 4/4 6/6

Laag

7/7 13/13 18/18 5/5 9/9 8/8

9/10

14/15 8/9 3/3 16/16

3/3

Afhandeling incidenten preproductieomgeving

Afspraak:

  • Prioriteit Midden – Binnen 10 uur opgelost, norm is 85%
  • Prioriteit Laag – Binnen 18 uur opgelost, norm is 85%

Op tijd opgeloste incidenten per maand

Prioriteit

Norm

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Midden

85%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85,71% 100% 100% 100%

Laag

85%

100% 100% 100% 100% 100%

75%

71,43% 66,67% 100% 100% 100% 100%

Preproductieomgeving: totaal aantal incidenten per maand/opgelost

Prioriteit

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Midden

1/1

2/2 0/0 0/0 0/0 4/4

1/1

11/11 6/7 11/11 4/4 9/9

Laag

3/3 1/1 3/3 1/1 1/1

3/4

5/7 2/3 3/3 7/7

7/7

2/2

Reactietijden behandeling vragen of klachten

Norm: 99% van de vragen wordt binnen 3 dagen afgehandeld

Norm

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

99%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

Onderhoudsvenster

Onderhoud werkzaamheden productieomgeving

Norm: maximaal 2 keer per maand gepland onderhoud. Gedurende maximaal 6 uur.

 

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gerealiseerd

3

4 0 0 2 3 2 3 5 2 1 2

Onderhoud werkzaamheden preproductieomgeving

Norm: buiten het beschikbaarheidsvenster

 

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gerealiseerd

2

1 0 0 1 1 1

1

0 1 2 1

Performancebeheer

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd van DigiD bij 10.000 authenticaties per minuut. Verdeling 50% midden en 50% basis.

Norm: 99,5% verwerking gemiddeld afgehandeld binnen 4 seconden.

 

Norm

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Gerealiseerd

99,5%

99,99%

100% 100% 100% 99,99%

100%

99,99% 99,28% 99,98% - 99.91% 99,85%