Main content

Bijna alle Nederlanders hebben een DigiD. Daarmee loggen zij in bij de overheid, het onderwijs, de zorg en pensioenfondsen. Het is belangrijk dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt. Gebruikers kunnen nu nog bij de meeste organisaties inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Steeds vaker hebben zij ook hun telefoon nodig tijdens het inloggen. Op die manier zijn persoonlijke gegevens beter beschermd. Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig, zoals informatie over iemands gezondheid. Om zulke informatie te kunnen inzien of wijzigen, is ook een eenmalige controle (ID-check) van een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig.

U als afnemer speelt een belangrijke rol in de communicatie over deze verandering. Deze communicatiehandleiding biedt u handvaten om uw gebruikers hierover te informeren.

Versiegegevens

Publicatiedatum: augustus 2022

Wat verandert er voor mijn gebruikers?

Als uw organisatie binnenkort gaat overstappen naar DigiD betrouwbaarheidsniveau Substantieel, dan heeft dit gevolgen voor gebruikers van uw online dienstverlening. Hieronder staat omschreven welke gevolgen dit kan hebben voor verschillende doelgroepen en welke hulpmiddelen er voor hen beschikbaar zijn.

Gebruikers zonder DigiD

Als u nog geen DigiD vereist voor toegang tot uw online dienstverlening, dan kan het zo zijn dat een klein deel van uw gebruikers nog helemaal geen DigiD heeft. Van deze groep wordt het meest vereist. Zij moeten een DigiD aanvragen, de DigiD app downloaden en activeren met de ID-check. Het is daarom belangrijk dat u hen ruim van te voren informeert en meeneemt in de verandering.

Gebruikers met DigiD

1,3% van de DigiD-accounts kunnen alleen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om gebruik te kunnen blijven maken van uw dienstverlening moeten deze gebruikers de DigiD app downloaden en activeren met de ID-check.

De andere 98,7% van de gebruikers heeft naast gebruikersnaam en wachtwoord ook de DigiD app en/of de (gesproken) sms-controle geactiveerd. Op dit moment zijn er meer dan 12 miljoen gebruikers met een geactiveerde DigiD app, waarvan ruim 8 miljoen al de ID-check heeft uitgevoerd. Veel gebruikers moeten dus nog de DigiD app activeren en daarnaast de IDcheck uitvoeren.

Gebruikers die niet meer kunnen inloggen

Na uw overstap blijft er altijd een groep mensen over die niet meer kan inloggen, bijvoorbeeld omdat zij geen geschikte smartphone hebben. Voor hen is er een aantal alternatieve oplossingen.

Hulpmiddelen voor uw gebruikers

Wanneer gebruikers moeten inloggen met de DigiD app en de ID-check moeten uitvoeren, zijn er hulpmiddelen beschikbaar waarnaar uw organisatie kan verwijzen:

CheckID app

Omdat niet iedereen over een smartphone of tablet met NFC-lezer beschikt, heeft DigiD de CheckID app ontwikkeld. Zo kan iemand op een ander apparaat met NFC-lezer van een ander de eenmalige ID-check uitvoeren. Bijvoorbeeld op het apparaat van een buurman of familielid.

De CheckID app werkt als volgt: degene die een smartphone heeft met NFC-lezer downloadt de CheckID app. Met de app op deze telefoon wordt het identiteitsbewijs (ID-check) gescand van de persoon die geholpen wil worden. Vervolgens wordt via een beveiligde verbinding de ID-check toegevoegd aan de DigiD app van deze persoon. De telefoon van de helper wordt alleen als kaartlezer gebruikt. Deze persoon hoeft dus niet in te loggen met zijn eigen DigiD en er worden ook geen gegevens opgeslagen via de app.

De CheckID app is beschikbaar in de officiële app stores.

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of dat wil uitbesteden. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst. Wilt u aansluiten op DigiD Machtigen? Kijk dan op de website van Logius.

Papieren kanaal

Er zullen altijd mensen zijn die niet meer bij u kunnen inloggen. Bijvoorbeeld omdat zij geen geschikte smartphone hebben en geen gebruik kunnen of willen maken van bovengenoemde oplossingen. In dat geval zult u gebruik moeten maken van uw papieren kanaal om deze personen niet uit te sluiten van uw dienstverlening. U moet dit zelf organiseren als u dat niet al gedaan heeft.

Digid.nl

Verwijs in uw berichtgeving altijd door naar de homepagina van digid.nl en dus niet naar specifieke pagina's binnen de website van DigiD (deeplinks). Deeplinks kunnen soms gewijzigd worden waardoor bezoekers een foutmelding kunnen krijgen. Op de website vinden gebruikers altijd de laatste stand van zaken. Hulpmiddelen zoals instructievideo's over het activeren van de DigiD app en uitvoeren van ID-check zijn hier gemakkelijk te vinden.

Cursus Digisterker 

Bibliotheken bieden geregeld cursussen over het gebruik van DigiD aan. Ze doen dit in samenwerking met Digisterker. Uw gebruikers kunnen contact opnemen met de lokale bibliotheek over de mogelijkheden.

Informatiepunt Digitale Overheid

Veel bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunnen uw gebruikers terecht met vragen over de digitale overheid en dus ook over DigiD. 

DigiD helpdesk

Uw gebruikers nemen mogelijk contact op met uw organisatie naar aanleiding van deze verandering. Om deze vragen te beantwoorden, kunt u gebruikmaken van de communicatieboodschappen. Als u een vraag hier niet mee kunt beantwoorden, dan kunt u doorverwijzen naar de DigiD helpdesk. De DigiD helpdesk is op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur te bereiken via telefoonnummer 088 123 65 55. De helpdesk is ook bereikbaar via het contactformulier of via Twitter (@digidwebcare).

Wat doet DigiD om gebruikers op weg te helpen?

In de klantreis van DigiD wordt er alles aan gedaan om gebruikers mee te krijgen naar inloggen met de DigiD app en het eenmalig uitvoeren van de ID-check. Denk aan:

 • Alleen inloggen met de DigiD app zichtbaar in het inlogscherm.
 • In het inlogscherm wordt gelinkt naar het aanvragen van een DigiD voor mensen die nog geen account hebben.
 • Eenvoudig de DigiD app direct activeren via ID-check of sms-controle.
 • In de DigiD app zelf worden gebruikers verleid om de ID-check toe te voegen aan de app als zij dit nog niet hebben gedaan.

Melding op inlogscherm DigiD

DigiD kan op uw verzoek ook een extra melding plaatsen op het DigiD-inlogscherm nog voordat u inloggen met de DigiD app en eenmalige ID-check verplicht stelt. Dit geldt uiteraard alleen in het geval u al een DigiD aansluiting heeft. Gebruikers worden zo meegenomen in de verandering nog voordat de nieuwe manier van inloggen wordt doorgevoerd.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de volgende tekst:

Vanaf [ingangsdatum] kunt u hier alleen nog inloggen met een DigiD app waarmee uw identiteitsbewijs is gecontroleerd (eenmalige ID-check) [opent in een nieuwe venster].

De rol van uw organisatie

Uw organisatie betekent veel in de communicatie richting gebruikers. Start 3 tot 6 maanden vóór de ingangsdatum met communiceren. Adviseer gebruikers om tijdig actie
te ondernemen. Wij adviseren u om een pagina op uw website te maken waarop u uitlegt wat er gaat veranderen. In deze handleiding vindt u communicatieboodschappen voor deze webpagina terug. Maak gebruik van deze teksten om de eenduidigheid te waarborgen.

Uw organisatie kan het beste beoordelen op welk moment aanvullende berichtgeving nodig is en passend is om uw doelgroep tijdig mee te krijgen in de verandering. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van (directe) mailings, folders, afspraken met belangenorganisaties en cliëntenraden. Maak hiervoor ook gebruik van de communicatieboodschappen om de eenduidigheid te waarborgen. De gebruiker wordt zo op verschillende momenten meegenomen in de verandering; van informeren/verleiding tot het moment waarop gebruikers verplicht worden om met de DigiD app na ID-check in te loggen.

Communicatie in de zorg

Is uw organisatie actief in de zorgsector? Dan kunt u ook gebruikmaken van de communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’  die Logius in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ontwikkeld. In deze toolkit staan communicatiemiddelen die specifiek gericht zijn op inloggen met ID-check in de zorgsector. 

Tips & tricks

Communiceer niet over het inlogniveau

Binnen uw organisatie wordt wellicht gesproken over het betrouwbaarheidsniveau of inlogniveau DigiD substantieel. Deze termen zeggen uw gebruikers vrij weinig. Spreek in berichtgeving richting gebruikers niet over het verhogen van het inlogniveau. Maak enkel gebruik van de boodschappen uit deze handleiding.

Maak het visueel

Voeg de buttons toe van de officiële app stores op uw website.

App Store  Google Play

Blijf op de hoogte

Nieuwe releases van DigiD en de DigiD app kunnen altijd tot functionele en/of visuele wijzigingen leiden. Wilt u weten wanneer een release plaatsvindt en wat er verandert? Kijk op de update-pagina op logius.nl.

De communicatieboodschappen

1. Hoofdboodschap: inloggen algemeen

Waarom nieuwe manier van inloggen?

U regelt steeds meer online. Vaak gaat het daarbij om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom zorgt de overheid voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn uw gegevens goed beschermd.

Engelse vertaling: Why this new login method?

You are making more and more arrangements on the internet. This often involves personal, privacy-sensitive data. Security is paramount. Now, but also in the future. That’s why the government is making sure there are secure ways for logging in. So that your data is properly protected.

2. Subboodschap: DigiD algemeen

Wat is DigiD?

Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Dankzij uw DigiD kunt u overal makkelijk en veilig inloggen.

Engelse vertaling: What is DigiD?

Your DigiD allows you to identify yourself when making arrangements on the internet, such as with the government, educational institutes, healthcare institutions or your pension fund. Your DigiD allows you to log in anywhere easily and securely.

2a. Subboodschap organisatie / dienst

Bij overgaan op betrouwbaarheidsniveau substantieel (op eerder moment ter aankondiging)

Inloggen bij [naam organisatie] verandert

Bij [naam organisatie] kunt u vanaf [ingangsdatum invullen] alleen nog inloggen met de DigiD app waaraan een controle van uw identiteitsbewijs is toegevoegd (ID-check). Dit geeft organisaties meer zekerheid dat zij persoonlijke gegevens met de juiste persoon delen. En u kunt extra gevoelige gegevens inzien of wijzigen. Download de DigiD app en doe de ID-check.

Engelse vertaling: Logging into [naam organisatie] is changing

From [ingangsdatum invullen], you will only be able to log into [naam organisatie of dienst invullen] with the DigiD app, which also includes a check of your identity document (ID check). This provides organisations more certainty regarding sharing personal data with the right person. And it enables you to view or change extra sensitive data. Download the DigiD app and perform the ID check with the app.

2b. Subboodschap organisatie / dienst

Bij overgaan op betrouwbaarheidsniveau substantieel (tijdens inloggen)

Nieuwe manier van inloggen bij [naam organisatie]

Bij [naam organisatie of dienst invullen] kunt u voortaan alleen nog inloggen met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van uw identiteitsbewijs is toegevoegd (ID-check). Dit betekent dat u altijd uw telefoon nodig heeft bij het inloggen. Zo zijn uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Download de DigiD app en voer de ID-check uit met de app.

Engelse vertaling: New way of logging into [naam organisatie]

From now on, you can only log into [naam organisatie of dienst invullen] using the DigiD app, which now also includes a once-only check of your identity document (ID check). This means that you always need your phone when logging in. As a result, your personal data are better protected. Download the DigiD app and perform the ID check with the app.

3. Subboodschappen: benodigdheden

Wat heb ik nodig?

 • Een DigiD-account
 • Een smartphone of tablet met NFC-lezer en iOS (13.2 of hoger) of Android (7.0 of hoger)
 • De DigiD app
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs:
  • Paspoort
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs (uitgegeven na 14 november 2014)

Engelse vertaling: What do I need?

 • A DigiD account
 • A smartphone or tablet with an NFC reader and iOS (13.2 or higher) or Android (7.0 or higher)
 • The DigiD app
 • A valid Dutch identity document:
  • Passport
  • Identity card
  • Driving licence (issued after 14 November 2014)

Ik ben Nederlander, maar ik woon in het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u een DigiD? Dan kunt u ook de DigiD app downloaden en deze activeren met de  ID-check. U kunt de ID-check alleen uitvoeren als u over het juiste identiteitsbewijs beschikt. 

Let op: is uw Nederlandse identiteitsbewijs uitgegeven op een ambassade, consulaat-generaal, grensgemeente of Schipholbalie? Dan kunt u de ID-check alleen uitvoeren met een:

 • Paspoort uitgegeven vóór 30 augustus 2021
 • Identiteitskaart uitgegeven vóór 1 augustus 2021

Heeft u nog geen DigiD? Vraag een DigiD voor in het buitenland aan via de website van DigiD. Na de aanvraag moet u langs een balie of videobellen met Nederland Wereldwijd om voor het ontvangen van de activeringscode. Met deze code kunt u uw DigiD activeren.

Engelse vertaling: I am Dutch, but I live abroad

Do you live abroad and do you have a DigiD? If so, you can also use the DigiD app and add the ID check. You can only perform the ID check if you have the correct identity document. 

Please note: was your Dutch ID issued at an embassy, consulate general, border municipality or at the Schiphol desk? Then you can only perform the ID check with a:

 • passport issued before 30th of August, 2021
 • identity card issued before 1st of August, 2021

Don’t have a DigiD yet? You can apply for a DigiD for abroad on the DigiD website. After applying, you will need to stop by a service desk or video call the Netherlands Worldwide to receive the activation code. With this code you can activate your DigiD.

Hoe voer ik de ID-check uit als ik de app al geactiveerd heb (zonder ID-check)?

Om in te kunnen loggen, moet u de ID-check uitvoeren met de DigiD app:

 • Open de DigiD app en voer uw pincode in.
 • Ga naar het menu in de app (u herkent het menu aan de liggende streepjes linksboven in de app).
 • Selecteer ID-check en volg de stappen.

Engelse vertaling: How do I perform the ID check when I already activated the app (without ID check)?

To log in, you need to perform the ID check with the DigiD app:

 • Open the DigiD app and enter your PIN code.
 • Go to the menu in the app (you can recognise the menu by the three parallel horizontal lines at the top left of the app).
 • Select ID check and follow the steps.

ID-check lukt niet. Wat moet ik doen?

 • Sluit de app en open deze opnieuw.
 • Voer uw pincode in.
 • Ga na of de NFC-lezer op uw telefoon is ingeschakeld. Let op: NFC staat standaard aan op iPhones.
 • Leg uw telefoon met de achterkant op uw identiteitsbewijs. Verschuif eventueel uw telefoon over uw identiteitsbewijs totdat er verbinding is.
 • Probeer de bovenstaande handeling ook in uw hand.
 • Heeft u een beschermhoesje om uw telefoon? Verwijder dit en probeer het nog een keer.
 • Heeft u een Samsung telefoon en staat deze in spaarstand? Schakel deze uit, sluit de DigiD app af en open het opnieuw.

Andere redenen waarom het niet lukt:

 • NFC-lezer is kapot.
 • Rijbewijs is van voor 14 november 2014.
 • Identiteitsbewijs is niet meer geldig.
 • Uw Nederlandse identiteitsbewijs is afgegeven door een ambassade, consulaat-generaal, grensgemeente of de Schipholbalie. Dan kunt u alleen de ID-check uitvoeren met een:
  o    paspoort uitgegeven vóór 30 augustus 2021
  o    identiteitskaart uitgegeven voor 1 augustus 2021

Engelse vertaling: ID check does not work. What should I do?

 • Exit the app and open it again.
 • Enter your PIN code.
 • Make sure the NFC reader on your phone is switched on. Please note: NFC is switched on by default on iPhones.
 • Place your phone on top of your identity document with the back of the phone facing downwards. You may need to move your phone across your identity document until a connection is established.
 • If necessary, try the above while holding the identity document and phone in your hand.
 • If you have a protective cover on your phone, remove it and try again.
 • If you have a Samsung phone and it is in power saving mode, deselect this option, exit the DigiD app and reopen it.

Other reasons why it may not be working:

 • NFC reader is broken
 • Driving licence was issued before 14 November 2014.
 • Identity document is no longer valid.
 • Your Dutch identity document was issued by an embassy, consulate general, border municipality or the Schiphol desk. If so, you can only perform the ID check with a:
  o    passport issued before August 30, 2021
  o    identity card issued before August 1, 2021

Wat gebeurt er met mijn identiteitsbewijs tijdens de ID-check?

Tijdens de ID-check scant de DigiD app de gegevens van uw identiteitsbewijs. DigiD controleert zo eenmalig of het ID van u is en geldig is. Er worden geen gegevens opgeslagen.

Engelse vertaling: What happens to my identity document during the ID check?

The DigiD app scans the data on your identity document during the ID check. In this way, DigiD checks once whether the ID is yours and whether it is valid. No data is stored.

4. Subboodschappen voor alle bijzondere doelgroepen en uitzonderingen

Ik heb een buitenlands identiteitsbewijs

Als u een buitenlands identiteitsbewijs heeft, dan is het helaas niet mogelijk om de IDcheck uit te voeren. Dit kan alleen met een Nederlands identiteitsbewijs. U kunt ook uw gegevens opvragen door [proces voor papieren/fysieke route invullen].

Engelse vertaling: I have a foreign identity document

If you have a foreign identity document, unfortunately it is not possible to perform the ID check. This is only possible with a Dutch identity document. You can also request your data by [proces voor papieren/fysieke route invullen].

Ik heb geen DigiD app. Wat moet ik doen?

 • Download de DigiD app alleen via de officiële Apple App Store (iOS) of Google Play Store (Android) op uw smartphone of tablet. Hierna moet u de app activeren.
 • Open de app en activeer deze door uw identiteitsbewijs te scannen met de app (ID-check). U heeft hiervoor een smartphone nodig met NFC-lezer en iOS (13.2 of hoger) of Android (7.0 of hoger). Ook heeft u een geldig Nederlands identiteitsbewijs nodig.
 • Hierna bent u gereed en kunt u inloggen met de DigiD app op onze website.
 • Lukt het activeren niet? Selecteer dan activeren met sms-controle en volg de stappen. Lukt het uitvoeren van de ID-check nog steeds niet? Voeg dan de ID-check toe met hulp van iemand anders via de CheckID app.

Engelse vertaling: I don't have a DigiD app. What should I do?

 • Download the DigiD app exclusively from the official Apple App Store (iOS) or Google Play Store (Android) onto your smartphone or tablet. After this, you need to activate the app.
 • Open the app and activate it by scanning your identity document with the app (ID check). For this you will need a smartphone with an NFC reader and iOS (13.2 or higher) or Android (7.0 or higher). You will also need and a valid Dutch identity document.
 • Open the app and select activate with ID check and follow the steps.
 • After this you are ready and you can log into our website using the DigiD app.
 • Having trouble activating the app? Select activate with SMS verification and follow the steps. Still unable to perform the ID check? Then add the ID check with someone else's help through the CheckID app.

Mijn smartphone is niet geschikt voor ID-check

Heeft uw telefoon geen NFC-lezer en kunt u daardoor geen ID-check toevoegen aan uw DigiD app? Met de CheckID app van DigiD kan iemand anders u daarbij helpen.

Vraag iemand in uw directe omgeving de CheckID app te downloaden. De CheckID app is te downloaden via Google Play of via de App Store.

Let op! U heeft een geactiveerde DigiD app op uw eigen telefoon nodig.

Engelse vertaling: My smartphone is not suitable for ID check

Does your phone not have an NFC reader and is this preventing you from adding an ID check to your DigiD app? With the CheckID app from DigiD, someone else can help you with that. Ask someone you know well to download the CheckID app.

The CheckID app can be downloaded from Google Play or from the App Store.

Please note! You need an activated DigiD app on your own phone.

Hoe werkt de CheckID app?

U heeft het volgende nodig:

 • Geactiveerde DigiD app op uw eigen telefoon
 • Telefoon met NFC-lezer (van iemand anders)
 • CheckID app op de telefoon met NFC-lezer
 • Nederlands identiteitsbewijs: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs (uitgegeven na 14 november 2014)

Heeft u dit? Volg dan de volgende stappen:

 • De persoon die u helpt, opent de CheckID app.
 • Open uw eigen DigiD app en voer uw pincode in.
 • Tik op ‘Koppelcode nodig?’ in uw DigiD app.
 • Voer de code die in uw DigiD app verschijnt in op de CheckID app.
 • Scan met de DigiD app de QR-code die in de CheckID app verschijnt.
 • Bevestig in de DigiD app dat u de eenmalige ID-check wilt uitvoeren.
 • Houd uw identiteitsbewijs tegen de achterkant van de telefoon met de CheckID app en druk op 'Start scannen'.
 • De CheckID app maakt een beveiligde verbinding en voegt de ID-check toe aan uw DigiD app.

Open het menu in uw DigiD app (links boven). Nu ziet u een groen vinkje bij ID-check staan. De ID-check is gelukt.

Engelse vertaling: How does the CheckID app work?

You will need the following:

 • Activated DigiD app on your own phone
 • Phone with NFC reader (from someone else)
 • CheckID app on the phone with NFC reader
 • Dutch identity document: identity card, passport or driver's license (issued after November 14, 2014)

Do you have this? Then follow the following steps:

 • The person who is helping you opens the CheckID app.
 • Open your own DigiD app and enter your PIN code.
 • Select ‘Need verification code?’ in your DigiD app.
 • Enter the code that appears in your DigiD app in the CheckID app.
 • Use the DigiD app to scan the QR code that appears in the CheckID app.
 • Confirm that you want to perform the once-only ID check in the DigiD app.
 • Place your identity document behind the phone with the CheckID app and press ‘Start scanning’.
 • The CheckID app establishes a secure connection and adds the ID check to your DigiD app.

Open the menu in your DigiD app. Now you will see a green check mark beside ID check. This means the ID check has been performed successfully.

Iemand anders regelt online mijn zaken

[optioneel: als uw organisatie DigiD Machtigen gebruikt]

Hiervoor moet u eerst toestemming geven via DigiD Machtigen. Daarna kan iemand namens u inloggen en uw zaken regelen. Het is belangrijk dat u nooit uw persoonlijke DigiDinloggegevens aan iemand anders geeft. Ga voor meer informatie over machtigen naar machtigen.digid.nl.

Engelse vertaling: Someone else manages my affairs online for me

You must first authorise them to do so via DigiD Machtigen. After that, that person can log in on your behalf and take care of your official affairs for you. It is important that you never give your personal DigiD login credentials to anyone else. For more information about authorising another person, go to machtigen.digid.nl.

Ik heb geen smartphone

Als u geen telefoon of tablet heeft waarop u de DigiD app kunt installeren, dan kunt u helaas niet inloggen bij [naam organisatie]. DigiD is niet verplicht. U kunt ook uw gegevens opvragen door [proces voor papieren/fysieke route invullen].

Engelse vertaling: I don't have a smartphone

If you don’t have a phone or tablet on which you can install the DigiD app, unfortunately you won’t be able to log into [naam organisatie]. DigiD is not compulsory. You can also request your data by [proces voor papieren/fysieke route invullen].

Ik heb nog geen DigiD

U kunt een DigiD aanvragen via digid.nl. U heeft het volgende nodig:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • adres waarop u staat ingeschreven bij uw gemeente
 • (mobiele) telefoon

Na het afronden van uw aanvraag, ontvangt u binnen 3 werkdagen een activeringscode per post. In de brief staat hoe u met deze code uw DigiD kunt activeren. 

Engelse vertaling: I don't have a DigiD yet

You can apply for your DigiD at digid.nl. You will need the following:

 • Citizen service number (BSN)
 • Registration address with a Dutch municipality
 • Mobile phoneDownload the DigiD app in the Apple App Store or Google Play Store.

After completing your application, you will receive an activation code by post within 3 business days. The letter tells you how to activate your DigiD with this code.

Ik heb moeite met computers. Of ik heb geen computer.

Wilt u leren hoe u een DigiD aanvraagt of hoe u de DigiD app kunt gebruiken? Veel bibliotheken bieden een Digisterker cursus om te leren omgaan met websites van de overheid en DigiD. Deze cursus is voor iedereen met een beetje internetervaring. Is een Digisterker iets voor u? Neem dan contact op met uw lokale bibliotheek of kijk voor cursussen bij u in de buurt

Veel bibliotheken hebben ook een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunt u vragen stellen over de digitale overheid en dus ook over DigiD. 

Wilt u liever zelf vanuit huis oefenen? Bekijk dan de instructievideo's op digid.nl.

Engelse vertaling: I have trouble using computers. Or I don't have a computer.

Would you like to learn how to apply for a DigiD or how to use the DigiD app? Many libraries offer a Digisterker course to learn how to use government websites and DigiD. Anyone with a little internet experience can take this course. Interested in taking this course? Then contact your library or look for courses in your neighborhood

Most libraries also have a Digital Government Information Point (in Dutch: Informatiepunt Digitale Overheid). Here you can ask all your questions about the digital government and therefore also about DigiD.

Please note: the courses are in Dutch. Do you prefer to practise from home? Then watch the step by step tutorial videos at digid.nl.

Hulp nodig?

Wilt u meer weten over inloggen met DigiD? Kijk verder op digid.nl. DigiD is de vertrouwde manier om te laten zien wie u bent als u op internet iets regelt.

Engelse vertaling: Need help?

DigiD is the trusted way to identify yourself when you are making arrangements on the internet. If you would like to know more about logging in with DigiD, go to digid.nl.