Main content

Wat doet Logius?

Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van DigiD Machtigen. Dit is vastgelegd in de Aansluitvoorwaarden en de Service Niveau Overeenkomst (SNO). Het bewaken en doorontwikkelen van de architectuur van DigiD Machtigen is ook de taak van Logius. Verder controleert Logius jaarlijks uw aansluiting aan de hand van de DigiD Machtigen Checklist Testen.

Ondersteuning, onderhoud en storingen

Is uw organisatie aangesloten op DigiD, dan kunt u de volgende ondersteuning van Logius verwachten:

  • Logius helpt u bij vragen en wijzigingsverzoeken.
  • Burgers kunnen voor informatie terecht op digid.nl en bij de DigiD-helpdesk (telefoon, mail en webcare).
  • Logius stelt u zo snel mogelijk op de hoogte van storingen en onderhoud:

Wat doet u zelf?

U zorgt zelf voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van uw aansluiting op DigiD Machtigen en uw webdienst.

Als een wijziging in uw webdiensten aanzienlijke invloed kan hebben op de dienstverlening van DigiD Machtigen (denk aan een sterk verhoogd aantal gebruikers of hoge eenmalige piekmomenten), dan moet u dit vooraf met Logius afstemmen. Wij zullen uw aansluiting opnieuw testen om vast te stellen of de kwaliteit en veiligheid van uw koppeling ook met de gewijzigde webdienst in orde is.