Main content

Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van BSNk PP. Dit is vastgelegd in de Aansluitvoorwaarden en de Serviceniveau Overeenkomst (SNO).

Ondersteuning, onderhoud en storingen

  • Wij helpen u bij vragen en wijzigingsverzoeken.
  • Logius stelt u zo snel mogelijk op de hoogte van storingen en onderhoud.

Wat doet RvIG?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) toetst namens de Minister van BZK of een dienstverlener BSN gerechtigd is. RvIG stelt Logius op de hoogte van de uitslag van de toetsing, zodat Logius de dienstverlener op de AutorisatieLijst BSN’s (ALB) kan plaatsen en het sleutelmateriaal aan de gerechtigde kan verstrekken.

Wat doet u zelf?

U zorgt zelf voor het beheer van uw aansluiting op BSNk PP. De goede werking, de beschikbaarheid en de beveiliging van uw eigen aansluiting, is uw verantwoordelijkheid. Op de pagina Documentatie vindt u de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en afnemers bij het gebruik van het BSNk PP en daarmee verbonden diensten.