Main content

Wat moet u doen?

Bent u nog niet in het bezit van de nieuwste versie van de BSNk Decryptiecomponent (maart 2023)? Neem dan contact op met bsnkoppelregister@logius.nl.

Stap 1: Voer de aanpassingen door

Uw organisatie kan de aanpassingen het beste doen op basis van de BSNk Decryptiecomponent, die al met beide ondertekenstandaarden om kan gaan. Dit kan op meerdere manieren:

Uw organisatie of softwareleverancier kan ook zelf nieuwe code schrijven die voldoet aan de specificaties. Het testtraject en de kwaliteitscontrole van deze maatwerksoftware vallen onder uw verantwoordelijkheid. Zie: de voorbeeldcode.

Stap 2:  Migreer van v1 naar v2

Geef via uw eHerkenningsmakelaar in de dienstencatalogus aan welke versie van de BSNk-berichten u wilt ontvangen. Deze staat momenteel als standaard op v1. Zodra hier v2 wordt aangegeven zal het BSNk-berichten ondertekenen volgens de v2 structuur (Zie ‘BsnkStructureVersion’ op deze pagina).

Stap 3:  Testen

Test in een preproductieomgeving of de aanpassing werkt vóór u deze naar productie uitrolt.

Stap 4: Uitrol naar productie en terugkoppeling naar uw eHerkenningsmakelaar.

U rolt de software uit naar productie en informeert de eHerkenningsmakelaar

Advies

Logius adviseert om V1 per heden niet meer te gebruiken voor nieuwe aansluitingen. Voor nieuwe aansluitingen adviseren wij om direct V2 in te zetten.

Meer informatie

Voor vragen over uw aansluiting en de planning kunt u contact opnemen met uw eHerkenningsmakelaar.

Als u daarna specifieke technische vragen heeft over de v2-ondertekensoftware kunt u een mail sturen naar bsnkoppelregister@logius.nl.

 

Overzicht van de verschillen tussen ‘v1’ en ‘v2’

Differences in structure for Signed Encrypted Identity and Signed Encrypted Pseudonym:

 

EC-Schnorr structure (v1) ECSDSA structure (v2)
Current OID (v1) New OID (v2)
DeprecatedSignedEncryptedIdentity ::= SEQUENCE {
   notationIdentifier OBJECT IDENTIFIER (id-BSNk-encrypted-identity-signed),
   signedEI SEQUENCE {
      encryptedIdentity EncryptedIdentity,
      auditElement OCTET STRING
  },
  signatureValue EC-Schnorr-Signature
}

SignedEncryptedIdentity-v2 ::= SEQUENCE {
   notationIdentifier OBJECT IDENTIFIER (id-BSNk-encrypted-identity-ecsdsa-signed-v2),
   signedEI SEQUENCE {
      encryptedIdentity EncryptedIdentity,
      auditElement OCTET STRING,
      issuanceDate IA5String,
      extraElements [2] ExtraElements OPTIONAL
   },
   signatureValue EC-SDSA-Signature
} Changes to the existing structure:

  • New identifier: changes from id-BSNk-encrypted-identity-signed to id-BSNk-encrypted-identity-ecsdsa-signed-v2
  • signatureValue is now EC-SDSA-Signature structure (see structure definition below)
  • issuanceDate and extraElements[2] are fields that support new use-cases. Existing processing-logic for signedEI structures should not be affected by those fields.
DeprecatedSignedEncryptedPseudonym ::= SEQUENCE {
   notationIdentifier OBJECT IDENTIFIER (id-BSNk-encrypted-pseudonym-signed),
      signedEP SEQUENCE {
      encryptedPseudonym EncryptedPseudonym,
      auditElement OCTET STRING
   },
   signatureValue EC-Schnorr-Signature
}
SignedEncryptedPseudonym-v2 ::= SEQUENCE {
   notationIdentifier OBJECT IDENTIFIER (id-BSNk-encrypted-pseudonym-ecsdsa-signed-v2),
   signedEP SEQUENCE {
      encryptedPseudonym EncryptedPseudonym,
      auditElement OCTET STRING,
      issuanceDate IA5String,
      extraElements [2] ExtraElements OPTIONAL
   },
   signatureValue EC-SDSA-Signature
}
Changes to the existing structure:

•    New identifier: Changes from id-BSNk-encrypted-pseudonym-signed to id-BSNk-encrypted-pseudonym-ecsdsa-signed-v2
•    signatureValue is now EC-SDSA-Signature structure (see structure definition below)
•    issuanceDate and extraElements[2] are fields that support new use-cases. Existing processing-logic for signedEI structures should not be affected by those fields.
EC-Schnorr-Signature ::= SEQUENCE {
        signatureType      OBJECT IDENTIFIER (
                                  ecschnorr-plain-SHA384),
        signatureValue     EC-Sig-Value
}
EC-SDSA-Signature ::= SEQUENCE {
        signatureType      OBJECT IDENTIFIER (
                                  ecsdsa-plain-SHA384),
        signatureValue     EC-Sig-Value
}
Changes to the existing structure:
•    New identifier: Changes from ecschnorr-plain-SHA384 to ecsdsa-plain-SHA384
•    signatureValue is now EC-SDSA and needs to be processed accordingly.
id-BSNk-encrypted-identity-signed
2.16.528.1.1003.10.1.2.3
id-BSNk-encrypted-identity-ecsdsa-signed-v2
2.16.528.1.1003.10.1.2.7.2
id-BSNk-encrypted-pseudonym-signed
2.16.528.1.1003.10.1.2.4
id-BSNk-encrypted-pseudonym-ecsdsa-signed-v2
2.16.528.1.1003.10.1.2.8.2
EC-Schnorr-Signature
0.4.0.127.0.7.1.1.4.3.3
EC-SDSA-Signature
0.4.0.127.0.7.1.1.4.4.3