Main content

Dit is het processchema voor aansluiten als op BSNk. Dit is specifiek bedoeld voor organisaties die op BSNk aansluiten met de rollen: Authenticatiedienst (AD), eIDAS-berichtenservice (EB), Machtigingenregister (MR), Middelenuitgever (MU).

Bekijk de uitgebreide Toelichting op het proces aansluiten op BSNk PP als AD-EB-MR-MU .

Versiegegevens

Publicatiedatum: 18 september 2018

Versie: 1.1

Proces aansluiten op BSNk PP als AD-EB-MR-MU - deel 1

Proces aansluiten op BSNk PP als AD-EB-MR-MU  - deel 2