Main content

BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak, als een Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Toegangsdienst, Makelaar, Machtigingenregister, of als eIDAS-berichtenservice optreedt.   

Wilt u gebruik maken van BSNk PP? Dan:

  • Voldoet u aan de aansluitvoorwaarden.
  • Dient u een verzoek tot aansluiting te doen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Een afnemer kan op BSNk aansluiten in de rol van:

  • Toegangsdienst (TD)
  • Authenticatiedienst (AD)
  • eIDAS-berichtenservice (EB)
  • Machtigingenregister (MR)
  • Middelenuitgever (MU)

Kosten

Voor het gebruik van BSNk PP kunnen door Logius kosten in rekening worden gebracht. Indien hier sprake van is, wordt dit in nadere afspraken overeengekomen.

Moet u aanpassingen doorvoeren in uw eigen systeem voor de aansluiting op BSNk PP? Dan zijn die kosten voor uw eigen rekening. Ook aan de aanvraag van een PKIoverheid-certificaat zijn kosten verbonden (verplicht voor BSNk PP).

Aanvraag toetsing BSN-gerechtigdheid

De diensten van BSNk PP wordt niet direct aan dienstverleners geleverd. Dit verloopt via een makelaar. Daarvoor moet u als dienstverlener op de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB) staan. Om hierop te komen moet u een toetsing BSN-gerechtigheid aanvragen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).