Main content

Met MijnOverheid hebben gebruikers op één plek toegang tot hun persoonlijke Berichtenbox, zaakstatusinformatie en persoonlijke gegevens die zijn vastgelegd bij aangesloten organisaties. Gebruikers hebben een DigiD nodig om toegang te krijgen tot MijnOverheid.

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd. Burgers hebben zelf de keus of en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van MijnOverheid.

Onderdelen MijnOverheid

Aansluiten op MijnOverheid kan per onderdeel: Berichtenbox, Persoonlijke Gegevens en Lopende Zaken. MijnOverheid kan in samenhang ingezet worden met de ontwikkeling en uitbreiding van uw 'mijn-domein'. Voorwaarde voor aansluiting is dat uw organisatie gebruik mag maken van het burgerservicenummer (BSN) van burgers.

De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. De digitale post wordt versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd. Ook vertrouwelijke gegevens en berichten met rechtsgevolgen zoals beschikkingen kunnen veilig verstuurd worden.

Gebruikers hebben toegang tot de Berichtenbox via de website van MijnOverheid en de Berichtenbox app. De Berichtenbox app is een gratis app voor smartphones en tablets die draaien op iOS van Apple en Android van Google. Gebruikers ontvangen bij een nieuw bericht in de Berichtenbox een notificatiebericht per e-mail of een push-melding als er gebruik wordt gemaakt van de Berichtenbox app.

Als uw organisatie aansluit op de Berichtenbox hoeft u geen eigen berichten- of e-mailvoorziening te ontwikkelen en te beheren.

Berichtenbox versus e-mail

 • De Berichtenbox werkt op basis van het Burgerservicenummer (BSN) van gebruikers. Een BSN wijzigt nooit.
 • Berichten worden gegarandeerd en aantoonbaar afgeleverd.
 • Communicatie met de Berichtenbox is gegarandeerd veilig.
 • De Berichtenbox kan als formeel alternatief voor papieren post ingezet worden, ook voor berichten met rechtsgevolgen.

Voorbeelden van berichten:

 • Uitnodiging tot het doen van belastingaangifte.
 • Notificatie bewoners over het opbreken van hun straat.
 • Melding aan uitkeringsgerechtigden dat de uitkering is overgemaakt.
 • Herinnering aan voertuigbezitters over de periodieke APK.
 • Bekeuringen.
 • Afschrift van een aanvraag voor een vergunning.

Wij adviseren tweede aanmaningen niet alleen via de Berichtenbox, maar deze ook per post te versturen om er zeker van te zijn dat de burger de communicatie tijdig ontvangt.

Onder Persoonlijke Gegevens ziet een gebruiker welke gegevens er geregistreerd staan bij overheidsorganisaties en landelijke registers die aangesloten zijn op dit onderdeel.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende gegevens:

 • Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • De duur van het recht op een uitkering
 • Gegevens over de WOZ-waarde van uw woning bij de gemeente
 • De registratie welke voertuigen iemand op zijn naam heeft staan bij de RDW.

Gebruikers kunnen de persoonlijke gegevens inzien via de website van MijnOverheid en via de MijnGegevens app. De MijnGegevens app is een gratis app voor smartphones en tablets die draaien op iOS van Apple en Android van Google.

MijnOverheid toont bij de gegevens ook waar gebruikers terecht kunnen om gegevens aan te laten passen.

Kiest u ervoor om gebruik te maken van ‘éénmalig inloggen’ dan is het mogelijk om gebruikers vanuit de website van MijnOverheid direct naar een ‘mijn-domein’ te laten gaan zonder dat hiervoor weer opnieuw ingelogd hoeft te worden.

Via het onderdeel Lopende Zaken kunnen gebruikers de voortgang van een aanvraag stap voor stap volgen. Wanneer gebruikers zelf de status van een aanvraag kunnen controleren zal het aantal vragen over de voortgang van een aanvraag aanzienlijk verminderen.

Een gebruiker ziet in Lopende Zaken alle zaken die lopen bij aangesloten organisaties. Wijzigingen in uw systeem worden, na een melding aan MijnOverheid, automatisch doorgevoerd in het overzicht. Vanuit het overzicht kan een gebruiker via een link direct naar het integrale dossier op uw website. Het overzicht blijft ook na het sluiten van een dossier voor de gebruikers beschikbaar. Wijzigingen in de status van een zaak worden automatisch per e-mail gecommuniceerd.

Om op Lopende Zaken aan te kunnen sluiten moet in uw organisatie het zogenoemde zaakgericht werken zijn ingevoerd. Als u zaakinformatie op uw eigen website kunt tonen is het aansluiten op Lopende Zaken meestal relatief eenvoudig.

Voorbeelden van lopende zaken:

 • Aanvraag voor een parkeervergunning
 • Vernieuwen van een paspoort
 • Afhandeling van een ingediend bezwaar

Kosten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks het tarief voor MijnOverheid vast. Kijk voor actuele informatie op: tarieven van de digitale diensten van Logius.

Betrouwbaar en veilig

MijnOverheid versleutelt alle communicatie met andere systemen met behulp van PKIoverheid-certificaten. Gegevens worden veilig uitgewisseld door gebruik te maken van veilige en betrouwbare Digikoppeling-standaarden.