• Huidige Technische gegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Technisch contactpersoon
  • Kopie formulier
  • Voltooid

Geef het AS nummer en de maximale prefix-lengte op

Het AS nummer altijd opgeven als AS<nummer>. Maximale prefix-lengte is een getal groter of gelijk aan de prefix-lengte van de toegewezen reeks (deze begint met “/”, bijv. /24, /48 enzovoorts). De prefix is een door Logius uitgegeven IP reeks waarvoor een ROA moet worden aangemaakt.