Main content

BOMOS wordt beheerd door een ‘community’ en een klankbordgroep. Iedereen kan hier deel van uitmaken en op Github toevoegingen of suggesties plaatsen. Samen met deze groepen werkt Logius continu aan het verbeteren en vernieuwen van het model. BOMOS is dus echt een standaard van experts voor experts.

BOMOS Community

We hebben een online gemeenschap waarin iedereen mee mag doen. Het maakt niet uit of u bij de overheid werkt, voor een bedrijf of bijvoorbeeld het onderwijs. Deelname is vrijblijvend en makkelijk te regelen. U kunt meepraten over BOMOS, vragen stellen en suggesties doen. Dergelijke vragen en suggesties worden door Logius verzameld en voorgelegd aan de klankbordgroep

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een technisch en strategisch overleg met periodieke bijeenkomsten (1 x per kwartaal). De groep neemt alle vragen en wensen vanuit de gemeenschap door. Ze kijken wat er mogelijk is en in welke volgorde het werk wordt geprioriteerd. Het werk dat deze groep vaststelt wordt gepresenteerd in een roadmap van releases van de standaard.