Main content

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een open standaard voor het gestructureerd delen van bedrijfsmatige informatie via internet. In Nederland wordt XBRL gebruikt voor onder andere belastingaangiften, jaarverantwoordingen en kredietrapportages.

De XBRL-standaard is in beheer bij de non-profitorganisatie XBRL International. In Nederland beheert Logius via het Kenniscentrum XBRL de Nederlandse Taxonomie (NT) die gebaseerd is op de XBRL-standaard.

Nederlandse Taxonomie

De Nederlandse Taxonomie (NT) is de belangrijkste toepassing van de XBRL-standaard in Nederland. De regels van XBRL zijn de basis voor het inrichten van de NT. Softwareontwikkelaars gebruiken de NT om Nederlandse wet- en regelgeving op een uniforme manier in hun software te verwerken.

In de NT wordt als het ware een gemeenschappelijke taal vastgelegd, waarmee organisaties dezelfde gegevens op dezelfde manier kunnen uitwisselen. Softwareontwikkelaars koppelen de NT-begrippen bijvoorbeeld aan gegevens uit de financiƫle administratie, fiscale regelgeving en rapportgenerators. Zo wordt digitale belastingaangifte en geautomatiseerde uitwisseling van financiƫle gegevens mogelijk vanuit verschillende softwarepakketten.

Standard Business Reporting

De XBRL-standaard en de NT worden toegepast binnen het stelsel Standard Business Reporting (SBR). XBRL is geen dienst die bij Logius is aan te vragen. Het gebruik ervan is verweven met het gebruik van SBR. SBR is een stelsel van afspraken over de manier waarop bedrijfsmatige rapportages uitgewisseld worden.

Door administratieve gegevens op een standaardmanier te 'labelen', ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar in verschillende soorten rapportages. Om SBR-rapportages te kunnen uitwisselen wordt binnen de overheid gebruik gemaakt van de ICT-centrale Digipoort, waar het overheidsberichtenverkeer wordt afgehandeld.