Main content

De Stelselcatalogus is een online catalogus. Het geeft inzicht, overzicht en duiding binnen het gegevenslandschap van de overheid. Welke gegevens worden er in welke registraties bijgehouden, welke betekenis hebben deze gegevens, en hoe verhouden de gegevens uit de verschillende registraties zich tot elkaar? Deze registraties zijn bijvoorbeeld: de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister, Basisregistratie Voertuigen (BRV) en het Kadaster.

De Stelselcatalogus bevat dus niet zelf de gegevens, maar geeft een overzicht welke gegevens waar te vinden zijn. Met die informatie kunt u bepalen of de gegevens uit de (basis)registraties makkelijk zijn in te passen in uw eigen werkprocessen. 

Hoe werkt het?

De stelselcatalogus ontsluit de beschikbare informatie op verschillende manieren. De meest toegankelijke manier is de website van de Stelselcatalogus zelf, maar de informatie wordt ook gedeeld op andere manieren. Een groot deel van de informatie wordt ontsloten via Linked Data standaarden, maar er is ook een REST/JSON interface.

Met behulp van Linked Data maakt de Stelselcatalogus de relaties tussen registraties inzichtelijk. De gegevens zijn te doorzoeken en eenvoudig met elkaar te vergelijken. Met behulp van filters kunt u gericht zoeken, bijvoorbeeld op authentieke gegevens. De Stelselcatalogus heeft de samenhang tussen de gegevens verrijkt met behulp van onder andere de Clusterbegrippen en de Stelselplaat. Behalve via de website kunt de gegevens ook bevragen via API's .

Voor wie is de Stelselcatalogus?

De Stelselcatalogus is interessant voor iedereen die gebruik maakt van overheidsgegevens. Denk aan gegevens die worden bijgehouden binnen registraties zoals: adres-, persoons- of organisatiegegevens. In het bijzonder is de Stelselcatalogus een nuttig hulpmiddel voor informatiemanagers en –architecten, beleidsmakers en wetgevingsjuristen.

Wat zijn de voordelen van de Stelselcatalogus?

Met de Stelselcatalogus kunt u: 

  • Een overzicht krijgen van de verschillende registraties met hun onderlinge relaties.
  • Een overzicht krijgen van alle begrippen en gegevenselementen uit de registraties.
  • Begrippen en gegevenselementen vergelijken.
  • Bekijken welke gegevens authentiek zijn.
  • Bekijken van welke wetgeving gegevens zijn afgeleid.
  • Gekoppelde gegevensbronnen inzien.
  • De inhoud van de Stelselcatalogus als Linked Data gebruiken in eigen werkprocessen.

Kosten

De Stelselcatalogus is kosteloos te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

De Stelselcatalogus bevat beschrijvingen van de informatie die beschikbaar is in de aangesloten registraties. Deze metadata is onder verantwoordelijkheid van de registratiehouder aan de Stelselcatalogus aangeleverd. Met dit federatief model zijn de beheerders van de registraties met elkaar verantwoordelijk voor de inhoud van de Stelselcatalogus. De beheerders hebben afspraken gemaakt over de aanlevering, de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en de actualiteit van de gegevens in de Stelselcatalogus. Hierdoor wordt de actuele situatie binnen het informatiekundige landschap van Overheidsgegevens weergegeven.

Governance Stelseldiensten

De Afnemersraad Stelseldiensten geeft op tactisch niveau richting aan de Stelseldiensten en de Kennisvoorziening voor het Stelsel van Basisregistraties.