Main content

In Europees verband is gebouwd aan een routeringsinfrastructuur, via dit netwerk is het mogelijk om internationaal inkoopgegevens uit te wisselen. Om dit netwerk te beheren, is er een afsprakenstelsel opgezet. Dit stelsel heet Peppol. (Pan-European Public Procurement OnLine).

Wat zijn stelsels?

Om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen, zijn goede afspraken nodig tussen overheid en betrokken marktpartijen. Die afspraken komen tot stand in zogenaamde publiek-private samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden noem je stelsels of afsprakenstelsels.

Het doel van Peppol

Peppol zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen eenvoudig elektronische procurementgegevens kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld e-facturen of e-inkooporders. Zowel binnen als buiten de Europese Unie. Door op Peppol aan te sluiten, zijn individuele afspraken tussen partijen die gegevens willen uitwisselen niet meer nodig. Dit vergemakkelijkt de organisatie en administratie.

Over naar Peppol

Om met de Rijksoverheid digitaal zaken te doen, moeten leveranciers nu nog apart aansluiten op de infrastructuur van de Rijkoverheid (bijvoorbeeld de Digipoort). Later hoeft dat niet meer en kunnen leveranciers ook via de infrastructuur van Peppol hun zaken met de Rijksoverheid regelen. Logius is betrokken bij de technische kant van deze transitie.

Voordelen van Peppol

Met één aansluiting op Peppol kunnen bedrijven en overheden over de hele wereld met allerlei verschillende partijen gegevens uitwisselen. Dat gaat om overheden en bedrijven onderling en met elkaar. Door Peppol te gebruiken is er de zekerheid van een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur. Met het gebruik van Peppol staat de authenticiteit van de verzender altijd vast en is de integriteit van het bericht (bijvoorbeeld een factuur) verzekerd.

De door Peppol gebruikte standaarden worden via verschillende serviceproviders aangeboden. Gebruikers kunnen hun softwarepakket aansluiten op Peppol via de serviceprovider van hun eigen keuze. Dit draagt bij aan het tegengaan van de afhankelijkheid van een leverancier, een zogenaamd vendor lock-in. Serviceproviders en softwarepakketten kunnen 100% bouwen op de betrouwbaarheid van Peppol.