Main content

Overheidsorganisaties hebben een groeiende behoefte aan actuele informatie vanuit de basisregistraties. Maar die gegevens veranderen vaak en snel, bijvoorbeeld door verhuizingen of overlijden. NL GOV profile for CloudEvents beschrijft een aanpak voor het uitwisselen van dit soort gebeurtenissen.

Het nut van de standaard

NL GOV profile for CloudEvents wordt een ‘notificatiestandaard’ genoemd. Als organisaties zich aan zo’n standaard houden, kunnen ze computersystemen maken waarmee ze elkaar notificeren over gebeurtenissen. Zo weet bijvoorbeeld een gemeente direct dat een van hun inwoners verhuist.

De snelheid van het uitwisselen is niet het enige voordeel van een standaard zoals NL GOV profile for CloudEvents. Door elkaar te notificeren kan informatie centraal of bij de bron beheerd worden. Afnemers zijn zo snel op de hoogte van relevante veranderingen en kunnen daarop actie ondernemen. 

Hoe het werkt

NL GOV profile for CloudEvents bevat afspraken over hoe de Nederlandse overheid gebruik kan maken van de internationale standaard CloudEvents. In CloudEvents staat hoe gebeurtenissen over de hele wereld op dezelfde manier worden gedocumenteerd. Vervolgens beschrijft het hoe die gegevens via API’s razendsnel uitgewisseld kan worden. In het Nederlandse profiel NL GOV profile for CloudEvents staat meer informatie over bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde attributen. Zo maken we als overheid gebruik van internationale standaardisatie en vullen we die aan met afspraken die binnen de Nederlandse context nodig of wenselijk zijn.