Main content

De Rijksoverheid wil als een van de grootste inkopers van Nederland zorgen dat digitaal zakendoen met het Rijk probleemloos verloopt. Daarbij hoort proactief beheer van de ICT-standaarden die digitale inkoopprocessen mogelijk maken. Daarin trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius samen op.

Proactief beheer van ICT-standaarden betekent ook dat oudere standaarden zo snel mogelijk worden uitgefaseerd, vertelt Sylvia Vertegaal, adviseur Digitalisering Rijksinkoop bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 'Nieuwere standaarden bieden vaak voordelen, bijvoorbeeld doordat zij de uitwisseling van meer soorten gegevens mogelijk maken. De Rijksoverheid wil deze vernieuwing stimuleren.'

Oudere standaard: SI-UBL 1.2

Een voorbeeld van een oudere standaard uit het inkoopdomein is de SI-UBL 1.2 voor e-factureren. Deze standaard is in Nederland veel gebruikt tussen 2013 en 2019. Inmiddels zijn er nieuwere standaarden, zoals de Peppol BIS. Daarom heeft de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) de SI-UBL 1.2 optioneel verklaard per 1 juli 2022. Dit betekent dat gebruikers van het Peppol-netwerk niet langer verplicht zijn e-facturen met die standaard te accepteren.

Monitoring uitval e-facturen

Logius monitort het digitale inkoopverkeer van en naar de Rijksoverheid via het Peppol-netwerk. E-facturen op basis van de SI-UBL 1.2-standaard die naar het Rijk werden gestuurd, bleken veel uitval te veroorzaken. Daarop besloten het ministerie van BZK en Logius dat het Rijk het voortouw wilde nemen bij het uitfaseren van deze standaard. Sinds 1 januari 2023 accepteert de Rijksoverheid daarom geen e-facturen meer die zijn opgesteld volgens de SI-UBL 1.2-standaard. 

Peppol-registraties Rijk aangepast

De Peppol-registratie van alle rijksdiensten is inmiddels aangepast door Logius. Leveranciers kunnen nu uitsluitend nog e-facturen aan rijksdiensten sturen op basis van moderne ICT-standaarden. Logius heeft daarvoor de Peppol-directory bijgewerkt, dit is het wereldwijde register voor Peppol-gebruikers, waarin ook rijksdiensten staan vermeld. Dit bijwerken is gebeurd in vier tranches, om ook dit proces zorgvuldig te kunnen monitoren.

Ondersteuning leveranciers

Om de overgang voor leveranciers van de Rijksoverheid zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, zijn zij tijdig geïnformeerd over deze stap. Waar nodig hebben leveranciers die e-facturen stuurden op basis van de SI-UBL 1.2-standaard begeleiding gekregen van de Vakafdeling e-factureren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook de Helpdesk e-factureren van RVO helpt hierbij met ondersteuning. Leveranciers kunnen daar altijd terecht met vragen over e-facturen aan de Rijksoverheid, dus ook in dit geval.

Meer weten?

Neem voor vragen over e-facturen aan de Rijksoverheid contact op met de Helpdesk e-factureren.

Sylvia Vertegaal

Sylvia Vertegaal: 'De Rijksoverheid stimuleert in het inkoopdomein moderne ICT-standaarden'