Main content

De werkgroep DMKS 360 heeft het voorliggende voorstel uitgewerkt voor het gebruik van de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS) bij de communicatie tussen de Landelijke Voorziening (LV) en de bronhouder bij basisregistraties met decentrale bronhouders. Dit voorstel beschrijft de interacties tussen de LV en decentrale bronhouders.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 1 oktober 2017

Versie: 1.0

Interacties

De interacties gebruiken de bestaande Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS). De gebruikte operaties worden in de interactiediagrammen in dit document zoveel mogelijk genoemd. De DMKS laat de statussen die gebruikt kunnen worden vrij om te definiëren per  basisregistraties. Voornaamste uitkomst van de werkgroep is een beschrijving van een set statussen die alle basisregistraties met decentrale bronhouders kunnen gebruiken. Daarnaast is er één RFC voor de DMKS om de mogelijkheden voor statussen uit te breiden. Op deze RFC na past alles binnen de DMKS, het gebruik van de statussen wordt door de DMKS niet voorgeschreven. Dit document kan  dus het beste gezien worden als een best practice voor het toepassen van de DMKS tussen LV en decentrale bronhouder.

Leeswijzer 

Als eerste wordt weergegeven welke statussen en statusovergangen er zijn. Daarna volgen de verschillende use cases met bijbehorende interactiediagrammen. Er is in deze beschrijving uitgegaan van de actoren: Melder, Digimelding, Landelijke Voorziening (LV) en Bronhouder. Deze kunnen per Landelijke Voorziening verschillen. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een registerhouder, etc.

Statussen en statusovergangen 

Een terugmelding kan één van de volgende statussen hebben:

Status Beschrijving
Gemeld De melder heeft een terugmelding gemeld.
In behandeling De bronhouder heeft gemeld dat de terugmelding is ontvangen en in behandeling wordt genomen.
Ingetrokken De melder heeft de terugmelding ingetrokken.
Onvoldoende informatie De bronhouder heeft gemeld dat de terugmelding is ontvangen, maar dat deze te weinig informatie bevat en niet in behandeling kan worden genomen.
Verkeerde bronhouder De bronhouder heeft gemeld dat deze niet de juiste bronhouder is en de terugmelding niet in behandeling neemt.
Ingepland (optioneel) De bronhouder heeft gemeld dat het onderzoek voor de terugmelding is ingepland.
Afgehandeld De bronhouder heeft gemeld dat het onderzoek voor de terugmelding is afgehandeld.

Figuur 1 Statusdiagram Terugmeldingstatus

Figuur 1 - Statusdiagram Terugmeldingstatus 

Naar Gemeld In behandeling Ingetrokken Onvoldoende informatie Verkeerde bronhouder Ingepland Afgehandeld
Van              
- Na melding van melder            
Gemeld X Na melding van bronhouder Na melding van melder Na melding van bronhouder Na melding van bronhouder    
In behandeling   X Na melding van melder     Na melding van bronhouder Na melding van bronhouder
Ingetrokken     X        
Onvoldoende informatie       X      
Verkeerde bronhouder Na versturen door LV naar andere bronhouder   Na melding van melder   X    
Ingepland           X Na melding van bronhouder
Afgehandeld             X

Use case Terugmelding indienen

Zodra een terugmelding van de melder is ontvangen, wordt de terugmelding als ‘gemeld’ geregistreerd. Hierbij wordt ook het tijdstip geregistreerd waarop de terugmelding door de Digimelding-voorziening is ontvangen. Dit tijdstip wordt geregistreerd, omdat in de wet op de BAG een termijn staat van 2 dagen voor het in behandeling nemen van de terugmelding bij de bronhouder. Bij de BRP staat er een vergelijkbare termijn van 5 dagen. Het is daarom interessant  voor de melder om te weten wanneer deze termijn start. Het wordt als “best practice beschouwd” in de toelichting van de statusannotatie de wettelijke termijn te vermelden. Waarschijnlijk komt een vergelijkbare termijn ook voor bij de BRK. De BGT kent deze termijn niet. 

De terugmelding wordt één op één doorgezet van LV naar bronhouder. Het gaat om een terugmelding volgens de DMKS (annotatieToevoegenRequest) met daarin een volledige annotatieboom. Dat wil zeggen één bericht met in de annotatieboom een root annotatie en een aantal leafs zoals beschreven in de DMKS. De bronhouder stuurt een annotatieToevoegenResponse- bericht terug.

Figuur 2 Complete afhandeling van een terugmelding

Figuur 2 - Complete afhandeling van een terugmelding

De bronhouder onderwerpt terugmeldingen na ontvangst aan een eerste keuring op basis waarvan wordt besloten of een onderzoek gestart wordt. Indien een onderzoek gestart kan worden, stuurt de bronhouder een status update “in behandeling” naar de LV door middel van een AnnotatieToevoegenRequest bericht met daarin alleen een statusannotatie welke verwijst naar de terugmelding die in behandeling is genomen. Deze status wordt bij het in behandeling nemen tenminste éénmaal verstuurd. 

Statussen kunnen voor zowel de BAG als de BRP de start van een wettelijke termijn vormen. Het is een best practice bij de status update “gemeld” en/of “in behandeling” deze wettelijke termijn in de toelichting van de statusupdate te vermelden. 

De status “ingepland” is een speciale status voor de BGT (en BRT), deze basisregistratie voert veranderingen pas definitief door als er nieuw bronmateriaal (Bijvoorbeeld beeldmateriaal (luchtfotos) die op geplande intervallen worden ingewonnen) is om deze van af te leiden. Dan kan  het gebeuren dat een terugmelding is goedgekeurd maar pas wordt ingemeten en aangepast in de basisregistratie als het nieuwe beeldmateriaal binnen is. 

Met de status “afgehandeld” wordt aangegeven dat de behandeling afgerond is. In de toelichting op de status afgehandeld geeft de bronhouder aan wat er met de terugmelding gebeurd is. Dit is zeer belangrijk, de melder wil erg graag terugkoppeling over wat er met zijn melding gebeurt.

Zoals eerder genoemd onderwerpt de bronhouder terugmeldingen na ontvangst aan een eerste keuring op basis waarvan wordt besloten of een onderzoek gestart wordt. Indien geen onderzoek gestart kan worden, omdat de terugmelding niet aan de eisen voldoet om een volwaardig onderzoek te starten, stuurt de bronhouder een statusupdate “onvoldoende informatie” naar de LV door middel van een AnnotatieToevoegenRequest-bericht met daarin alleen een statusannotatie welke verwijst naar de terugmelding die niet in behandeling wordt genomen.

Figuur 3 Terugmelding met status 'onvoldoende informatie'

Figuur 3 - Terugmelding met status 'onvoldoende informatie'

Vanuit de keuring kan ook blijken dat er geen onderzoek gestart wordt , omdat de bronhouder meent dat hij niet de juiste bronhouder is om het onderzoek te starten. In dit geval wordt de status “verkeerde bronhouder” teruggestuurd. Een beheerder van de LV bepaalt hierna de mogelijk juiste bronhouder en verstuurt de terugmelding opnieuw naar een andere bronhouder (zie figuur 4).

Figuur 4 Terugmelding met status 'verkeerde bronhouder'

Figuur 4 - Terugmelding met status 'verkeerde bronhouder'

Use case Terugmelding intrekken 

Een melder heeft de mogelijkheid om terug te komen op zijn terugmelding. Hij trekt de terugmelding dan in door de status ingetrokken naar de LV te sturen middels een annotatieToevoegenRequest met daarin alleen een statusnode met daarin de status “ingetrokken” en een verwijzing naar de oorspronkelijke terugmelding. In figuur 1 staat aangegeven wanneer een terugmelding ingetrokken mag worden.

Figuur 5 Terugmelding met status 'ingetrokken'

 

Figuur 5 - Terugmelding met status 'ingetrokken' 

Uitzondering: Bronhouder offline

Het kan voorkomen dat het systeem van een bronhouder niet bereikbaar is, de terugmelding kan dan niet meteen geautomatiseerd doorgezet worden. 

De LV blijft vervolgens een aantal keer proberen de bronhouder te bereiken en een beheerder van de LV neemt eventueel ook via een ander kanaal (e-mail, telefoon) contact op met de bronhouder om de storing te verhelpen. De LV zorgt ervoor dat de terugmelding alsnog wordt afgeleverd. Wanneer dit alsnog gelukt is wordt de terugmelding verder behandeld.