Main content

De Digikoppeling Standaard is uitgebreid met een Koppelvlakstandaard voor REST-API's. Deze Koppelvlakstandaard is gebaseerd op de API Design Rules (ADR) standaard die ontwikkeld is binnen het Kennisplatform API's. De architectuur van Digikoppeling is aangepast op de nieuwe koppelvlakspecificatie.

De wijziging heeft geen impact op de al bestaande Digikoppeling koppelvlakken, het biedt een extra mogelijkheid naast bestaande opties.

In deze release is opgenomen

De uitbreiding van Digikoppeling met het REST API koppelvlak is doorgevoerd in de Digikoppeling documentatie. Naast het toevoegen van de REST API koppelvlakspecificatie en het aanpassen van het architectuurdocument naar aanleiding van deze toevoeging zijn ook waar nodig de overige documenten tekstueel aangepast voor de toevoeging van deze nieuwe koppelvlakspecificatie.

Gewijzigde documenten

De volgende documenten zijn gewijzigd:

Document Actuele versie Vorige versie Normatief Geldig vanaf
Wat is Digikoppeling 1.1.2 1.1.1   11-04-2022
DK Architectuur 2.0.0 1.5.1 X 11-04-2022
DK Koppelvlakstandaard REST API 1.0.0 - X 11-04-2022
DK Koppelvlakstandaard WUS 3.8.1 3.8.0 X 11-04-2022
DK Koppelvlakstandaard EBMS2 3.3.1 3.3.0 X 11-04-2022
DK Koppelvlakstandaard Grote Berichten 3.3.1 3.3.0 X 11-04-2022
DK Identificatie en Authenticatie 1.4.1 1.4.0 X 11-04-2022
DK Overzicht Actuele Documentatie en Compliance 1.9.0 1.8.0 X 11-04-2022
DK Best Practices WUS 1.10.1 1.10.0   11-04-2022
DK Best Practices EBMS2 3.2.1 3.2.0   11-04-2022
DK Best Practices GB 3.1.1 3.1.0   11-04-2022
DK Gebruik en achtergrond certificaten 1.6.2 1.6.1   11-04-2022

Een overzicht van de tekstuele aanpassingen vindt u op Github onder Aanpassingen Digikoppeling 11-04-2022.

Overzicht releases

Document Normatief Release 16-05-2019 Release 17-12-2019 Release 02-09-2020 Release 14-10-2020 Release 10-01-2021 Release 12-03-2021 Release 11-04-2022
Wat is Digikoppeling   1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2*
DK Beheermodel en releasebeleid   1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
DK Architectuur X 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 2.0.0*
DK Koppelvlakstandaard WUS X 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8* 3.8 3.8.1*
DK Koppelvlakstandaard EBMS2 X 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3.1*
DK Koppelvlakstandaard Grote Berichten X 3.2 3.2 3.2 3.3* 3.3 3.3 3.3.1*
DK Identificatie en Authenticatie X 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4.1*
DK Beveiliging standaarden en voorschriften X 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4* 1.4
DK Overzicht Actuele Documentatie en Compliance X 1.3 1.4 1.5 1.6* 1.7* 1.8* 1.9*
DK Best Practices WUS   1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10.1*
DK Best Practices EBMS2   3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2.1*
DK Best Practices Grote Berichten   3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1.1*
DK Gebruik en achtergrond certificaten   1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6.1* 1.6.1

Met (*) is aangegeven welke onderdelen zijn gewijzigd in de release.