Main content

Logius

Logius nodigt belanghebbenden en experts uit om deel te nemen aan het beheer en doorontwikkeling van de verplichte REST-API Design Rules (ADR) en het NL Gov OAuth-profiel.

Dit kan op een twee manieren:

Tijdens dit overleg komen verschillende belanghebbenden bijeen om kleine en grotere wijzigen te bespreken en vast te leggen. Dit gebeurt een aantal keer per jaar. De technische overleggen zijn toegankelijke voor zowel overheden als marktpartijen. Aanmelden voor kan via api@logius.nl.  

Kennisplatform API's

Beide API-standaarden zijn ontwikkeld in het Kennisplatform API’s door een brede groep organisaties (waaronder Logius). Nu de standaarden de pas toe of leg uit-status hebben gekregen en verplicht zijn voor overheden en instellingen uit de (semi)publieke sector, heeft Logius per 1 september 2020 het beheer van de standaarden formeel overgenomen.

Het Kennisplatform API's is daarmee niet verdwenen en blijft actief input leveren voor de doorontwikkeling van de standaarden. Daarnaast werkt het Kennisplatform ook aan andere API-strandaarden die (nog) niet via de pas toe of leg uit-lijst verplicht zijn gesteld. Voorbeelden hiervan zijn Open ID Connect (OIDC) en extensies op de ADR.   

Via de verschillende werkgroepen van het Kennisplatform kunt u deelnemen aan de (door)ontwikkeling van de API-standaarden. Meer informatie vindt u op de website van het Kennisplatform.