• Huidige Wijzigingsgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Akkoord met wijziging
  • Voorbeeldweergave
0%
Ik wil een wijziging op
Geef hier uw wijziging aan
Mijn aansluiting

Statusbericht

Gebruik het formulier Aanvraag aansluiting Berichtenbox.
Deze wijziging vraagt meer technische aanpassingen. Het wordt daarom hetzelfde behandeld als een nieuwe aanvraag.
Wijzigen URL en/of IP-adres
Wat verandert er?

Statusbericht

Er is geen wijziging nodig. Het berichtverkeer van Logius aan uw organisatie en de monitoring op de bereikbaarheid van uw endpoint, gebeurt op basis van IP-adres.

Statusbericht

Kies bij de eerste vraag 'Mijn certificaat / CPA' en dan de juiste variant. Dit is voldoende voor deze wijziging.

Statusbericht

Gebruik het formulier Aanvraag aansluiting Berichtenbox.
Deze wijziging vraagt meer technische aanpassingen. Het wordt daarom hetzelfde behandeld als een nieuwe aanvraag.
Gemeentelijke herindeling of fusie
Wie is de coördinator?

Wie is de coördinator?

Betrokken organisaties

Betrokken organisaties

Statusbericht

U kunt hier 2 organisaties opgeven. Zijn er meer dan 2 organisaties betrokken bij de fusie of herindeling?
Upload dan onder aan deze pagina een bestand met de gevraagde gegevens van alle organisaties.
Heeft organisatie 1 een aansluiting?
Wat is het type aansluiting van organisatie 1?

Heeft organisatie 2 een aansluiting?
Wat is het type aansluiting van organisatie 2
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: docx, xls, pdf.
Opheffen aansluiting
Type aansluiting?

Statusbericht

Gebruik het formulier Aanvraag aansluiting Berichtenbox.
Deze wijziging vraagt meer technische aanpassingen. Het wordt daarom hetzelfde behandeld als een nieuwe aanvraag.
Vervangen PKIoverheid certificaat of CPA
Wat wilt u doen?
Zelfgemaakte CPA’s inladen

Information message

Maak een nieuw CPA aan op het CPA-register van Logius. Stuur dit vervolgens naar ons. U vindt het register op: https://cparegister.minvenj.nl/
Minimaal 5 werkdagen vanaf vandaag
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, xml, zip.
Logius de CPA’s laten maken

Als u wilt dat Logius een nieuw CPA aanmaakt, dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig.

Minimaal 5 werkdagen na vandaag
Maximaal 2 bestanden.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, xml, zip.
Leveranciersportaal
Wat wilt u doen?
In verband met versturen sms met wachtwoord
Mutatie uitvoeren op