Main content

Rijksoverheden

Voor het adresseren en identificeren van onderdelen van de Rijksoverheid wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). U kunt een overzicht van de actuele organisatieonderdelen met bijbehorend OIN voor e-facturatie hieronder bekijken.

Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie van Algemene Zaken 00000001003227376000
Dienst Publiek en Communicatie 00000004000000148000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken 00000001003227406000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 00000001003214345000
FMHaaglanden 00000004000000075000
Huurcommissie 00000004000000061000
Logius 00000004003214345001
P-Direkt 00000004000000058000
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 00000001822100824000
Rijksvastgoedbedrijf 00000001856305765000
SSC-ICT 00000004000000054000
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) 00000004000000059000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Het ministerie van Defensie 00000001008078452000
Het ministerie van Defensie - Paresto 00000004000000041000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Agentschap Telecom 00000004000000010000
Autoriteit Consument & Markt 00000004000000152000
DICTU 00000004000000149000
Centraal Planbureau 00000004000000018000
Staatstoezicht op de Mijnen 00000004000000016000
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 00000001003214369000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (apparaatskosten) 00000004000000006000
RVO - Beheer Projecten 00000004000000166000
RVO – Energie 00000004000000163000
RVO - In beslag genomen goederen 00000004000000164000
RVO - Industrie Agro en Financiering 00000004000000165000
RVO - Modules Internationaal 00000004000000172000
RVO - Mondiale Samenwerking 00000004000000171000
RVO - Netherlands Space Office 00000004000000169000
RVO - Partners for International Business 00000004000000162000
RVO - Partners voor Water 00000004000000161000
RVO - Regeling Stimulering Huisvesting Vergunning 00000004000000170000
RVO - Transitiefaciliteit 00000004000000173000
RVO - Bouw Utrecht Facturen 00000004114202890000
RVO - Business Development Coaches 00000004163662142000
RVO - Dienstverlening Internationale Organisatie 00000004119353466000
RVO - Evenementen BAS 00000004142906953000
RVO - SIB Collectieve Activiteiten 00000004140640068000
RVO - KAI Internationaal 00000004180665826000
RVO - Internationalisering Sport 00000004156340195000
RVO - SIB 00000004121276209000
RVO - Kerngids 1 00000004133867942000
RVO - IAF Utrecht 00000004182286204000
RVO - EPRM 00000004197469018000
RVO - Drive 00000004122297153000
RVO - PPP's 00000004144104801000
RVO - DGGF TA 00000004150616283000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie van Financiën 00000001003214394000
Belastingdienst 00000002003214394002
Domeinen Roerende Zaken 00000004000000040000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Diergezondheidsfonds 00000004192585909000
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 00000001858272854000
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 00000001001932779000
Regiebureau POP 00000004177402303000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 00000001003214321000
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS ) 00000002003214321001
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 00000001851407742000
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 00000001821693992000
Nederlandse Emissie Autoriteit 00000004000000017000
Planbureau voor de Leefomgeving 00000001822550556000
Rijkswaterstaat (RWS) 00000001821699180000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 00000001003214400000
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 00000001800866472000
Nationaal Archief 00000001822312888000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 00000001003227522000
Rijksschoonmaakorganisatie 00000001003227522001
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 00000002003182447001
CIBG 00000002006756402002
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 00000004000000038000
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 00000004000000062000
Sociaal en Cultureel Planbureau 00000004000000053000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Ministerie JenV - Bestuursdepartement 00000001003214436000
Autoriteit Persoonsgegevens 00000004000000079000
Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) 00000004000000044000
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 00000001803660406000
College voor de Rechten van de Mens 00000004000000082000
Dienst Justis 00000004000000008000
Hoge Raad der Nederlanden 00000004000000009000
Immigratie en Naturalisatiedienst 00000004000000012000
Justitiële Informatiedienst 00000004000000002000
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 00000004000000011000
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 00000004000000081000
Openbaar Ministerie (OM) 00000004000000034000
Raad voor de Kinderbescherming 00000002003214436001
Schadefonds Geweldsmisdrijven 00000001821702622000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Bureau Raad voor de rechtspraak 00000004000000076000
Centrale Raad van Beroep 00000004000000037000
College van Beroep voor het bedrijfsleven 00000004000000049000
Gerechtshof Amsterdam 00000004000000046000
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 00000004000000147000
Gerechtshof Den Haag 00000004000000056000
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 00000004000000036000
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak 00000003273808340000
Rechtbank Amsterdam 00000004000000025000
Rechtbank Den Haag 00000004000000055000
Rechtbank Gelderland 00000004000000150000
Rechtbank Limburg 00000004000000146000
Rechtbank Midden-Nederland 00000004000000033000
Rechtbank Noord-Holland 00000004000000142000
Rechtbank Noord-Nederland 00000004000000143000
Rechtbank Oost-Brabant 00000004000000032000
Rechtbank Overijssel 00000004000000151000
Rechtbank Rotterdam 00000004000000027000
Rechtbank Zeeland - West Brabant 00000004000000145000
IVO rechtspraak 00000004000000047000
Studiecentrum Rechtspleging 00000004000000073000
Organisatieonderdeel Organisatie-identificatienummer (OIN)
Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000086000
Detentiecentrum Rotterdam 00000004000000125000
Detentiecentrum Zeist 00000004000000126000
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000129000
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000128000
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000138000
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek 00000004000000121000
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht 00000004000000120000
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000085000
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn 00000004000000090000
Justitieel Complex Schiphol 00000004000000124000
Justitieel Complex Zaanstad 00000004000000153000
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 00000004000000122000
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 00000004000000130000
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000131000
Penitentiaire Inrichting Achterhoek 00000004000000087000
Penitentiaire Inrichting Almelo 00000004000000088000
Penitentiaire Inrichting Almere 00000004000000089000
Penitentiaire Inrichting Arnhem 00000004000000091000
Penitentiaire Inrichting Dordrecht 00000004000000093000
Penitentiaire Inrichting Grave 00000004000000094000
Penitentiaire Inrichting Haaglanden 00000004000000095000
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard 00000004000000097000
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel 00000004000000099000
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden 00000004000000100000
Penitentiaire Inrichting Lelystad 00000004000000101000
Penitentiaire Inrichting Middelburg 00000004000000103000
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein 00000004000000104000
Penitentiaire Inrichting Rotterdam 00000004000000107000
Penitentiaire Inrichting Sittard 00000004000000102000
Penitentiaire Inrichting Ter Apel 00000004000000108000
Penitentiaire Inrichting Tilburg 00000004000000109000
Penitentiaire Inrichting Utrecht 00000004000000110000
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen 00000004000000111000
Penitentiaire Inrichting Vught 00000004000000112000
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost 00000004000000115000
Penitentiaire Inrichting Zwaag 00000004000000113000
Penitentiaire Inrichting Zwolle 00000004000000114000
Rijks Jeugdinrichting 00000004000000155000
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000135000
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000134000
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 00000004000000136000
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000132000
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen 00000004000000133000