• Huidige Wijzigingsgegevens
  • Juridische voorwaarden
  • Voorbeeldweergave
0%
Wat is uw wijziging?
Wijziging organisatienaam
Gewijzigde adresgegevens
Adres
Bijvoorbeeld: 1234 AB
Postbus
Bijvoorbeeld: 1234 AB
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Wijzigen algemeen contactpersoon
Aanspreekvorm
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Wijzigen e-facturatie
Wijziging
Wijzigen publieke status OIN
Wijziging