• Huidige Aansluitgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Juridische voorwaarden
  • Voorbeeldweergave
0%
Heeft uw organisatie een OIN?

Statusbericht

Als uw organisatie geen OIN heeft, kunt u geen SubOIN aanvragen. Vraag daarom eerst een OIN aan via het aanvraagformulier OIN.

Statusbericht

Wanneer u een publiek (Sub)OIN aanvraagt, dan wordt uw (Sub)OIN opgenomen in de Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR).
Hoeveel SubOIN's wilt u aanvragen?

Statusbericht

Download het Excelbestand om meer dan 3 SubOIN's aan te vragen.
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Waarom vraagt u een subOIN aan?

Statusbericht

Vul de gegevens in voor deze subOIN-aanvraag. Daarna kunt u eventueel nog een subOIN aanvragen.
Waarvoor vraagt u dit subOIN aan?
Let op! Deze moet onder verantwoordelijkheid van uw organisatie vallen. En heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Op pagina 2 van dit formulier vult u de organisatiegegevens in van de organisatie die de formele aanvraag voor dit SubOIN indient. Zijn de contactgegevens voor dit SubOIN dezelfde als die van de aanvragende organisatie?
Adres
Bijvoorbeeld: 1234 AB

Gebruik hiervoor het juiste e-maildomein van uw organisatie. Dit wordt gebruikt voor de registratie van uw organisatie in het CPA-register.
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Begin de url met https://
Op pagina 3 van dit formulier vult u een algemeen contactpersoon in voor deze aanvraag. Is de algemeen contactpersoon voor dit SubOIN dezelfde als de algemeen contactpersoon voor deze aanvraag?*

Statusbericht

De algemeen contactpersoon ontvangt alle documentatie en stelt de documentatie tijdig beschikbaar binnen de aan te sluiten organisatie.
Aanspreekvorm
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Wilt u nog een tweede SubOIN aanvragen?
Waarom vraagt u een SubOIN aan?
Waarvoor vraagt u dit tweede subOIN aan?
Let op! Deze moet onder verantwoordelijkheid van uw organisatie vallen. En heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Op pagina 2 van dit formulier vult u de organisatiegegevens in van de organisatie die de formele aanvraag voor dit SubOIN indient. Zijn de contactgegevens voor dit SubOIN dezelfde als die van de aanvragende organisatie?
Adres
Bijvoorbeeld: 1234 AB

Gebruik hiervoor het juiste e-maildomein van uw organisatie. Dit wordt gebruikt voor de registratie van uw organisatie in het CPA-register.
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Begin de url met https://
Op pagina 3 van dit formulier vult u een algemeen contactpersoon in voor deze aanvraag. Is de algemeen contactpersoon voor dit SubOIN dezelfde als de algemeen contactpersoon voor deze aanvraag?*

Statusbericht

De algemeen contactpersoon ontvangt alle documentatie en stelt de documentatie tijdig beschikbaar binnen de aan te sluiten organisatie.
Aanspreekvorm
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Wilt u nog een derde SubOIN aanvragen?
Waarom vraagt u een SubOIN aan?
Waarvoor vraagt u dit derde subOIN aan?
Let op! Deze moet onder verantwoordelijkheid van uw organisatie vallen. En heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Op pagina 2 van dit formulier vult u de organisatiegegevens in van de organisatie die de formele aanvraag voor dit SubOIN indient. Zijn de contactgegevens voor dit SubOIN dezelfde als die van de aanvragende organisatie?
adres
Bijvoorbeeld: 1234 AB

Gebruik hiervoor het juiste e-maildomein van uw organisatie. Dit wordt gebruikt voor de registratie van uw organisatie in het CPA-register.
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.
Begin de url met https://
Op pagina 3 van dit formulier vult u een algemeen contactpersoon in voor deze aanvraag. Is de algemeen contactpersoon voor dit SubOIN dezelfde als de algemeen contactpersoon voor deze aanvraag?*

Statusbericht

De algemeen contactpersoon ontvangt alle documentatie en stelt de documentatie tijdig beschikbaar binnen de aan te sluiten organisatie.
Aanspreekvorm
Minimaal 10 en maximaal 15 tekens, bijvoorbeeld: 0612345678.