Main content

Release 5.8 is uitgevoerd op maandag 10 september 2018.

Met deze wijziging wordt het eenvoudiger de DigiD app te activeren. De DigiD app kan dan geactiveerd worden vanaf het device (telefoon of tablet) waarop de app is geïnstalleerd. Het is niet langer nodig om naar mijn.digid.nl te gaan en er zijn geen twee apparaten meer nodig.

De optie om in te loggen met sms verdwijnt uit het inlogscherm van diensten waarbij niveau basis wordt vereist. Indien de gebruiker zelf heeft ingesteld om altijd in te loggen met sms, dan ontvang hij alsnog een sms en verschijnt het invulveld voor de sms-code tijdens het inlogproces. Het verschil is dat de gebruiker tijdens het inloggen niet meer kan kiezen voor inloggen met sms.

Na het doorvoeren van deze verbetering wordt de gebruiker bij het activeren van de DigiD app meer begeleid tijdens de processtappen. Wanneer een stap succesvol is doorlopen, dan wordt dit in de app teruggekoppeld naar de gebruiker. Daarnaast wordt de gebruiker tijdens in het inlogproces meer visueel en met tekst ondersteund, zodat hij ook dan weet wat hij precies moet doen. Met name de stap waarbij de gebruiker de QR-code moet scannen is duidelijker.

Op het huidige inlogscherm staat veel informatie. Dit scherm wordt opgeschoond, zodat het overzichtelijker wordt voor de gebruiker. Zo worden overbodige “Let op” meldingen weggehaald.

Telecomproviders zetten momenteel 06-nummers van mobiele apparaten om naar 097-nummers indien deze apparaten geen spraakfunctie hebben. Op dit moment is het niet mogelijk om in Mijn DigiD een 097-nummer op te geven. Met deze wijziging wordt dit wel mogelijk, zodat burgers met een 097-nummer ook gebruik kunnen maken van de DigiD sms-controle.

De sms-code bestaat uit een reeks van negen letters en cijfers. Deze reeks wordt wordt versimpeld naar een reeks van slechts zes cijfers. Daarnaast kan men de gehele sms kopiëren en plakken in het invulveld van de sms-code op de telefoon. Er hoeft niet eerst een selectie te worden gemaakt van de sms-code, deze wordt automatisch uit de sms gehaald.

Burgers worden 7 dagen voordat hun DigiD vervalt, hierover geïnformeerd. De burger heeft dan nog 7 dagen om in te loggen en daarmee het vervallen van hun DigiD te voorkomen. Dezelfde termijn geldt voor de baliecode. Deze termijnen worden verruimd naar 30 dagen, zodat burgers voldoende tijd hebben om hierop te anticiperen.