Main content

Op dit moment gebruikt het Centraal Aansluitpunt een eigen API Key voor alle bevragingen van de BAG API Individuele bevragingen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Deze kunnen we per 1 maart 2023 niet meer gebruiken.

In plaats daarvan moeten alle afnemers een eigen API Key gaan gebruiken. Hierbij moeten zij rekening houden met de door het Kadaster ingevoerde richtlijnen voor het gebruik van deze API. Zoals een maximaal aantal berichten per dag en een maximaal aantal berichten per seconde. 

Afnemers van het Centraal Aansluitpunt die dit raakt, krijgen van ons per mail bericht hierover.

Aanleiding

Het Kadaster heeft het volgende gemeld: “Om ervoor te zorgen dat de BAG API niet overbelast raakt en voor alle afnemers snel en bruikbaar blijft, stellen we limieten in. Houd daarom vanaf 1 september 2022 rekening met de stapsgewijze invoering van een quotum en rate limiting.”

Gevolgen voor afnemers BAG API via het Centraal Aansluitpunt

Afnemers moeten zelf maatregelen nemen om met de nieuwe richtlijnen om te gaan. Het Kadaster heeft als harde deadline hiervoor 1 maart 2023 gesteld.

Vraag een API key aan en gebruik deze bij elk request

U moet zelf een API key aanvragen voor de BAG API. Hoe u dat doet leest u op de website van het Kadaster. Zodra u een eigen API key heeft, gebruikt u deze door bij elk request naar de BAG API via het CA de HTTP header 'X-API-Key' te gebruiken met als value de van de BAG ontvangen API key. Na 1 maart 2023 zal de huidige API-key van het CA niet meer ondersteund worden.

Zorg dat u voldoet aan de nieuwe richtlijnen van het Kadaster

Het Kadaster heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de BAG API Individuele Bevragingen. Er is bijvoorbeeld een maximaal aantal berichten per dag en een maximaal aantal berichten per seconde ingevoerd. De exacte richtlijnen en details over de invoering hiervan vindt u bij het Kadaster. 

Geen functionele of financiële impact

De doorvoering van deze limitering heeft geen impact op de (bestaande) functionaliteit of financiële afspraken die afnemers hebben met het Centraal Aansluitpunt.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze wijziging? Dan kunt u hiervoor het algemeen contactformulier gebruiken. Kies daar voor 'Centraal Aansluitpunt' en zet in de omschrijving van uw melding dat het gaat om: richtlijnen voor de dienst BAG API Individuele bevragingen.

Gerelateerde dienst(en)