Main content

Logius heeft de aanbestedingen voor de Infrastructuur diensten & SIEM/SOC (Security Information & Event Management en Security Operations Center) voorlopig gegund. Met deze nieuwe contracten investeert Logius in een toekomstvaste en flexibele digitale overheid, die voorbereid is op de modernste technologie├źn.

Aanbesteding

De infrastructuur is de basis waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder de aanbesteding van de Logius infrastructuur valt ook de SIEM/SOC dienstverlening, dat de ICT-omgevingen monitort en tegenmaatregelen treft als er mogelijke IT-kwetsbaarheden worden gedetecteerd.

Voorlopige gunning

Voor Infrastructuurdiensten heeft Solvinity B.V. de opdracht gegund gekregen. Voor SIEM/SOC is Deloitte Risk Advisory B.V. de partij aan wie Logius de opdracht heeft gegund. Beide contracten worden afgesloten voor vier jaar, met een optie van nogmaals twee maal twee jaar.

Bij geen bezwaar zullen na verstrijken van de bezwaarperiode (20 dagen na voorlopige gunning op 17 juli) de contracten definitief worden opgemaakt. Op 10 augustus start de verificatieperiode waarna ook plannen en afspraken worden gemaakt voor de migratie en transitie. Deze verificatieperiode eindigt op 9 november.

Publicatie

Bekijk de aanbesteding voor de Logius infrastructuurdiensten en de SIEM/SOC op TenderNed.