Main content

In verband met de recentelijk aangekondigde uitfasering van de uitgifte van PKIoverheid publiek vertrouwde webcertificaten, leggen we u uit wat er gaat gebeuren, wat u kunt doen en waar u terecht kan met hulpvragen. Bespreek dit met het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van webservercertificaten binnen uw organisatie.

Vervolg op dit artikel; lees het nieuwsbericht van 1 oktober 2021.

Op 2 augustus publiceerden we het nieuwsbericht dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat de uitgifte van publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten zal worden gestopt. Vervolgens is PKIoverheid in overleg gegaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het NCSC en de certificaatverstrekkers. Hieruit zijn afspraken gekomen die hieronder staan toegelicht.

Voor welke PKIoverheid-certificaten wordt de uitgifte uitgefaseerd?

Publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten zijn de certificaten die zijn bedoeld voor de beveiliging van een verbinding tussen een webbrowser (zoals Chrome of Firefox) en een website. Door de certificaatvervanging van afgelopen jaar kunnen we ook samenvatten dat het gaat om alle certificaten die zijn uitgegeven onder de zogeheten server ‘CA 2020’. Alle onder CA2020 uitgegeven certificaten zullen een maximale geldigheid hebben tot uiterlijk 4 december 2022. Bijtijds overstappen is nodig om de continuïteit van uw dienst te waarborgen. Let dus op dat u goed vooruit plant als u te maken heeft met een inkooptraject.

Wat betekent dit voor mij als gebruiker?

Wanneer u een certificaat van PKIoverheid gebruikt voor een verbinding tussen een webbrowser en website, zult u bij uw eerstvolgende certificaatvervanging moeten overstappen naar een certificaat van een marktpartij. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) werkt aan een publicatie om u in uw keuze op weg te helpen. Zodra die publicatie beschikbaar is zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via onze website.

Wanneer u nog tijd nodig heeft om een geschikte marktpartij te vinden, kan het verstandig zijn om nog vóór december 2021 een PKIoverheid certificaat met de geldigheid van 1 jaar aan te schaffen bij uw huidige PKIoverheid certificaatleverancier. Dit vóór december 2021 aangeschafte certificaat zult u dan nog één jaar kunnen gebruiken zoals u uw huidige certificaat gebruikt.

Wat gebeurt er met verplichtingen om PKIoverheid te gebruiken?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat een verandering voorbereiden aan de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid). Dit is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. Op dit moment staat er nog een verplichting met betrekking tot PKIoverheid certificaten, deze regel zal worden aangepast zodat het zal aansluiten op de nieuwe situatie.

Wie kan mij helpen met technische vragen?

Voor technisch inhoudelijke vragen kunt u het beste contact opnemen met de organisatie die u uw huidige certificaat heeft verstrekt.

Wat is de rol van Logius?

Logius heeft de rol van Policy Authority (PA) op het PKIoverheid-stelsel. Dit is een toezichthoudende rol. Meer hierover leest u op de PKIoverheid-pagina’s.

Samen zorgen we voor een overheid die werkt voor iedereen. Het PKIoverheid-stelsel zorgt ervoor dat iedereen veilig en makkelijk toegang kan worden gegeven tot uw online dienstverlening. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Europa. Ook na de uitfasering van de uitgifte van webcertificaten zal de dienstverlening van PKIoverheid gewoon doorgaan.

Gerelateerde dienst(en)