Main content

Informatie over vreemdelingen uit de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) is vanaf nu ook via Diginetwerk op te halen in combinatie met eHerkenning.

De BVV is een centraal informatiesysteem van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarin alle basisgegevens van vreemdelingen die bekend zijn bij de Nederlandse overheid zijn opgeslagen. Bij veel gemeenten wordt door de afdeling Burgerzaken gebruik gemaakt van de inkijkmodule op de BVV, ter ondersteuning van de vaststelling van de identiteit van vreemdelingen.

Samenwerking

De Directie Regie Migratieketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft -in samenwerking met de IT-partners- de afgelopen tijd hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe manier van benaderen van de informatie over vreemdelingen, namelijk via Diginetwerk met eHerkenning. Vanaf medio november 2023 kunnen gemeenten via hun Diginetwerkaansluiting gebruik maken van een veilige en betrouwbare toegang tot de BVV. 

eHerkenning 

Om daadwerkelijk informatie op te kunnen vragen uit de BVV-inkijkmodule heeft een medewerker van een gemeente een persoonsgebonden eHerkenning-inlogmiddel nodig (betrouwbaarheidsniveau 3). Het uitwisselen van informatie over vreemdelingen via Diginetwerk in combinatie met eHerkenning is veilig en betrouwbaar en biedt zo een toekomstbestendige toegang voor geautoriseerde gebruikers. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie.

Besloten IT-netwerken van de overheid

Logius zorgt voor betrouwbare verbindingen voor het transport van data naar burgers, bedrijven en overheden. Diginetwerk wordt beheerd door Logius en zorgt voor het koppelen van besloten IT-netwerken van de overheid. Door het koppelen van deze netwerken ontstaat er één netwerk voor het uitwisselen van gegevens van burgers en bedrijven, tussen organisaties met een publieke taak. Dit netwerk is besloten. Dat betekent dat privacygevoelige data op veiligere en betrouwbaardere wijze uitgewisseld kan worden dan over het open internet. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen

Gerelateerde dienst(en)