Main content

De proef met de gezagsmodule is eind augustus gestart bij de Koninklijke Marchaussee op Schiphol en in twee eenheden van de Politie. In september is ook Veilig Thuis gestart. Met de gezagsmodule kan sneller worden bepaald wie er gezag over een minderjarige heeft. Inmiddels is er al meer dan 230.000 keer van de module gebruikgemaakt. Begin 2023 wordt na een evaluatie besloten of deze landelijk beschikbaar komt.

Medewerkers in het jeugd- en zorgveld, bijvoorbeeld bij de Politie, de Koninklijke Marechaussee en Veilig Thuis hebben in hun dagelijks werk vaak te maken met de vraag wie het wettelijk gezag of voogdij heeft over een minderjarige. Het achterhalen of controleren van het gezag is niet eenvoudig. Ze beschikken daardoor niet altijd over voldoende informatie om hun werk goed te kunnen doen.

Samenwerking

Logius heeft met diverse ketenpartners samengewerkt aan een oplossing zodat deze medewerkers snel, eenvoudig en met meer zekerheid kunnen achterhalen wie het gezag heeft over een minderjarige. Hiervoor is de gezagsmodule ontwikkeld. Dit is een nieuwe software-module die op basis van een burgerservicenummer (BSN) toont wie het gezag heeft over een minderjarige.

Controles

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is hiermee bijvoorbeeld beter in staat om controles uit te voeren bij het reizen met minderjarigen. Dit helpt bij het voorkomen van ontvoeringen van kinderen. En de politie kan bij incidenten waar kinderen bij betrokken zijn sneller bepalen wie gezag heeft over het kind. Een bevoegd medewerker van de Koninklijke Marechaussee, Politie of Veilig Thuis voert het BSN van een kind in en ziet wie er gezag heeft of hebben.

Logius en programma Vertegenwoordigen

Logius werkt in het programma Vertegenwoordigen aan ICT-oplossingen om gezags- en vertegenwoordigingsrelaties makkelijk inzichtelijk te maken. Dit doet Logius in samenwerking met dienstverleners, ministerie van Justitie en Veiligheid, RvIG, ministerie van VWS en de VNG. De gezagsmodule is een van de concrete resultaten van deze samenwerking.

Gerelateerde dienst(en)