Main content

Meer dan één miljoen gebruikers hebben een eHerkenning-account. Met eHerkenning hebben bedrijven en organisaties veilig en betrouwbaar toegang om gevoelige informatie uit te wisselen met (overheids)dienstverleners. eHerkenning – een publiek-private samenwerking – speelt hiermee een belangrijke rol binnen de Digitale Overheid.

Veilig en betrouwbaar

eHerkenning is 13 jaar geleden ontstaan vanuit de wens om ook bedrijven en organisaties een digitale identiteit te geven. Een initiatief van de Rijksoverheid en continu in ontwikkeling in samenwerking met het bedrijfsleven. Vertegenwoordigers van dienstverleners, gebruikers en leveranciers nemen besluiten over de doorontwikkeling van eHerkenning en de strenge eisen waaraan het moet voldoen.

Door de jaren heen is eHerkenning uitgegroeid tot een steeds veiliger en betrouwbaarder inlogmiddel, verkrijgbaar in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe veiliger en betrouwbaarder de toegang. Zo heeft een dienstverlener meer zekerheid over met wie hij online zaken doet, aangezien men gevoelige informatie uitwisselt, zoals financiële en persoonlijke gegevens.

Succesvolle publiek-private samenwerking

eHerkenning ontwikkelt zich continu om gebruikers te voorzien in hun behoeften. Zo worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en bestaande functies geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat het inlogmiddel door iedereen kan worden gebruikt. In 2010 werd het eerste inlogmiddel verkocht en inmiddels is eHerkenning uitgegroeid tot een Europees erkend inlogmiddel. Per dag wordt er meer dan 75.000 keer ingelogd met eHerkenning, bijvoorbeeld om zaken te regelen met provincies en waterschappen. Of voor het aanvragen van bepaalde vergunningen en subsidies. De mijlpaal van één miljoen eHerkenning-gebruikers laat zien dat efficiëntie en innovatie door middel van een publiek-private samenwerking goed samengaan. 

Rol van Logius

Namens de Rijksoverheid zorgt Logius voor het faciliteren van de governance en het beheer van het afsprakenstelsel eHerkenning.
 

Gerelateerde dienst(en)