Main content

De voorzieningen van Logius, zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort, die gebruikmaken van PKIoverheid certificaten hebben deze vervangen. Hiermee is voldaan aan de deadline van het PKIoverheid certificaat-vervangingsplan.

Tijdens de vervanging hebben de voorzieningen contact onderhouden met de organisaties die hierop zijn aangesloten. Daarbij is aangegeven dat vervanging van de certificaten ook aan de kant van deze organisaties tijdig voor 31 december 2020 plaats moet vinden en getest moet worden om risico’s, zoals het uitvallen van digitale dienstverlening zoals DigiD of Mijn Overheid, te voorkomen.