Main content

De eerste 21 gemeenten zijn aangesloten op Berichten over uw Buurt. Deze nieuwe dienst stuurt inwoners e-mails om ze te wijzen op bekendmakingen over hun directe leefomgeving, bijvoorbeeld als er een vergunning is aangevraagd voor het kappen van een boom. Vanaf 2 april worden stuk voor stuk alle andere Nederlandse gemeenten aangesloten.

Landelijke samenwerking

De dienst Berichten over uw Buurt is een nauwe samenwerking tussen LogiusKOOP, het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle 342 gemeenten in Nederland. 

Voortgang verloopt succesvol

Het aansluiten van gemeenten verloopt in twee delen. In het eerste deel werden 21 gemeenten aangesloten. Dat gebeurde van november 2023 tot en met februari 2024. Sindsdien maken ongeveer 520.000 inwoners gebruik van de nieuwe dienst. Ongeveer 2% heeft zich afgemeld. Het projectteam blikt tevreden terug op het aansluitproces en de huidige gebruikersaantallen. Het tweede deel gaat daarom vanaf 2 april van start. 

Altijd op de hoogte

De dienst Berichten over uw Buurt is gestart door Overheid.nl. De e-maildienst zorgt ervoor dat inwoners op nieuwe bekendmakingen worden gewezen, ze hoeven dus niet langer zelf Overheid.nl of hun huis-aan-huisblad in de gaten te houden. 

Iedereen die 25 jaar of ouder is en in Nederland woont, ontvangt voortaan automatisch de Berichten over uw Buurt e-mails. Daarvoor moet wel hun e-mailadres bekend zijn in MijnOverheid. In MijnOverheid (onder: ‘Wonen’) kunnen ze zelf instellen hoe vaak ze e-mails willen ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan.

Gerelateerde dienst(en)