Main content

Update 4 oktober 2019 14:00

Op 4 oktober is de intentieverklaring IPv6 ondertekend door Logius, VNG Realisatie, verschillende leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties. Deze intentieverklaring is het resultaat van het initiatief van Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie om de implementatie van IPv6 te versnellen. Daarbij focussen zij zich in eerste instantie op de externe bereikbaarheid. De ambitie is om het mogelijk te maken dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn.

Intentieverklaring:

IPv6 is de open internetstandaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om ook in de toekomst onbelemmerd gebruik te kunnen maken van internet. De Nederlandse overheid digitaliseert haar dienstverlening in hoog tempo en om voor alle inwoners en ondernemingen ook in de toekomst bereikbaar te blijven, moeten haar websites en mailservers ook via IPv6 (naast het oude beperktere adresprotocol IPv4) bereikbaar worden gemaakt. IPv6 zorgt bovendien voor betere 'end-to-end'-connectiviteit, hogere snelheid en meer innovatie. De afgelopen jaren heeft een groot aantal overheidsorganisaties IPv6 al ingevoerd voor websites en mailservers.

De ondertekenaars, bestaande uit zowel overheden als leveranciers, willen deze ontwikkeling nu graag gaan versnellen. Zij zullen zelf alles doen wat in hun vermogen ligt om IPv6 te ondersteunen, zodat overheidsorganisaties uiterlijk per 31 december 2021 extern (d.w.z. via website en e-mail) volledig bereikbaar zijn via IPv6. De ondertekenaars roepen daarnaast het Forum Standaardisatie op om een overheidsbrede implementatieafspraak voor IPv6 te maken (net als eerder voor de internetbeveiligingsstandaarden is gedaan), en ook periodiek te meten en te rapporteren over de implementatievoortgang.

 


Op 2, 3 en 4 oktober organiseert Logius, in samenwerking met VNG Realisatie, Bureau Forum Standaardisatie en andere partijen drie sessies om te komen tot een gezamenlijk streefbeeld voor een overheidsbrede implementatie van IPv6. IPv6 is een nieuw protocol voor internetadressen, ook wel IP-adressen genoemd. Met deze unieke nummers kunnen computers elkaar op internet vinden en identificeren. IPv6 kent geen beperkingen in het aantal beschikbare IP-adressen en het bestaande systeem van internetadressen (IPv4) kent deze beperking wel. Een toekomstig tekort aan IP-adressen heeft gevolgen voor de externe bereikbaarheid van overheden waardoor de dienstverlening in de knel kan komen.

Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden versneld overstappen op IPv6 voor zowel website als e-mail. Tijdens de IPv6-events laten verschillende gemeenten zien hoe zij al succesvol zijn overgestapt. Vanuit het perspectief van zowel gemeenten als leveranciers brengen we de knelpunten boven tafel. Het uitwisselen van ervaringen, ambities en plannen staan deze dagen centraal. Aan het eind van dag drie willen de partijen een gedragen, richtinggevend streefbeeld gevormd hebben voor een overheidsbrede implementatie van IPv6.

Sessie 2 oktober: Inventarisatie successen en knelpunten gemeenten

Een aantal gemeenten dat al bezig is met de overstap komt deze dag samen met andere gemeenten die op het punt staan IPv6 te implementeren. In een interactieve setting inventariseren zij samen de uit te voeren acties voor een implementatie. Eventuele vraagpunten die men niet in deze sessie kan oplossen, neemt de organisatie mee naar de slotmeeting op 4 oktober.

Sessie 3 oktober: Inventarisatie aandachtspunten voor implementatie door leveranciers

VNG en Logius presenteren de door hen gekozen aanpak voor de implementatie van IPv6 aan leveranciers en providers, implementatieadviseurs en projectmedewerkers. Daarna inventariseren zij aandachtspunten die voor alle partijen relevant zijn. Ook maken zij een lijst van mogelijke aandachtspunten die uitgebreider aan de orde komen tijdens de slotmeeting van 4 oktober. 

Slotmeeting 4 oktober: Vorming richtinggevend streefbeeld  

Onder leiding van Logius, VNG en het Forum Standaardisatie spreken vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties met elkaar over IPv6. Aan de hand van praktijkschetsen vormen zij een beeld van hoe de overheid de externe bereikbaarheid via IPv6 realiseert en welke stappen daarin nog nodig zijn. Aan het eind van de bijeenkomst wordt het gemeenschappelijk richtinggevend streefbeeld voor een overheidsbrede implementatie van IPv6 voor externe bereikbaarheid publiek gemaakt.

Vragen?

Met vragen over deze events en/of IPv6 kunt u contact opnemen via IPv6@vng.nl.  

Gerelateerde dienst(en)