Main content

Logius wil de Voorwaarden Digikoppeling en de Digikoppeling Gebruiksvoorwaarden aanpassen. In beide documenten staan, naast de regels voor het gebruik van Digikoppeling, óók de spelregels beschreven van OIN uitgifte en gebruik. Tot uiterlijk 4 november 2020 kunt u reageren op wijzigingen in de Voorwaarden Digikoppeling en de Digikoppeling Gebruiksvoorwaarden.

 

Via Github kunt u de volledige voorstellen lezen. Beknopt samengevat zijn de belangrijkste wijzingen:

  • Private partijen met een publieke taak kunnen SubOIN’s aanvragen
  • Private partijen kunnen ten behoeve van (SAAS-)dienstverlening aan hun publieke klanten SubOIN’s aanvragen

Stuur uw commentaar of vragen naar dossierhouder Pieter Hering via digikoppeling@logius.nl

Meer informatie