Main content

Sinds woensdag 30 oktober 2019 is de nieuwe website van MijnOverheid live. De website heeft een nieuwe vormgeving, verbeterde informatievoorziening en duidelijkere navigatie. De komende periode ontwikkelen we MijnOverheid nog verder en worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Toegankelijk voor iedereen

Tijdens de ontwikkeling van de website is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We streven ernaar om MijnOverheid zo in te richten dat het voor iedereen te gebruiken is. Ook door gebruikers die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, digitaal minder vaardig zijn of een visuele beperking hebben.

“We hebben tijdens dit traject de burger in al zijn diversiteit centraal gesteld. Bij het ontwerpen hebben we verschillende gebruikersgroepen betrokken via onder andere UX onderzoeken. Hierdoor hebben we een goede basis neergezet die we continue verbeteren. Zo richten we ons de komende periode op verbeteringen specifiek voor mensen met een visuele beperking” Esther Thomas - Laros (Product Owner MijnOverheid)”

Wat is er nieuw?

De website straalt meer rust uit door slechts twee hoofdkleuren te gebruiken; wit en blauw. Ook is veel aandacht besteed aan de informatie op de website. Voor nieuwe gebruikers is er bijvoorbeeld een pagina ingericht. Hierop staat meer algemene informatie over MijnOverheid en uitleg over het activeren van een account, de Berichtenbox en welke persoonlijke gegevens vindbaar zijn.

De structuur van de website is ook aangepast. Waar de ‘oude’ website onderverdeeld was in drie losse onderdelen (Berichtenbox, Persoonlijke Gegevens en Lopende Zaken) is nu gekozen voor een thematische indeling. Bijvoorbeeld onder het thema ‘Wonen’ kan een gebruiker alles vinden over zijn of haar woning, zoals de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde. Andere thema’s zijn Identiteit, Financiën, Werk, Gezondheid, Vervoer en Onderwijs.

Vervolgstappen

De nieuwe MijnOverheid-website is het resultaat van de eerste fase van een meerjarig vernieuwingstraject. MijnOverheid werkt toe naar optimale toegankelijkheid, meer beeldgebruik, interactie en functionaliteit. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen om twee-factor inloggen verplicht te stellen. Dit is een vereiste om meer privacygevoelige gegevens via MijnOverheid inzichtelijk te mogen maken. Gebruikers informeren we hierover uitgebreid, zodat MijnOverheid toegankelijk blijft voor alle burgers. 

Benieuwd naar de nieuwe website? Ga dan naar mijn.overheid.nl.

Gerelateerde dienst(en)