Main content

DigiInkoop is het oude bestel- en facturatiesysteem van de Rijksoverheid. Dit bestaat onder andere uit een leveranciersportaal. Daarvoor is een nieuwe omgeving gemaakt: Leveranciersportaal.rijksinkopen.nl. De nieuwe leveranciersomgeving werkt al sinds september 2022. Een groot gedeelte van de leveranciers is hier al naar overgestapt en vanaf 3 april gebruiken alle leveranciers het nieuwe systeem. Dit is een van de stappen die het programmateam Transitie DigiInkoop zet om vanaf juli 2023 te kunnen stoppen met DigiInkoop.

Overzetten laatste leveranciers naar nieuw systeem

De gegevens van de laatste leveranciers zet programmateam Transitie DigiInkoop vanaf 30 maart 18.00 uur over van het oude naar het nieuwe systeem. Vanaf dat moment kunnen leveranciers het leveranciersportaal in DigiInkoop niet meer gebruiken. Om leveranciers goed op de hoogte te kunnen houden over de migratie, is het belangrijk dat alle leveranciers vóór 30 maart hun contactgegevens controleren in DigiInkoop.

Zakendoen met Rijksoverheid na 3 april

Naast het nieuwe leveranciersportaal gebruiken alle Rijksoverheden nu een eigen inkoopsysteem. Via het nieuwe leveranciersportaal kunnen leveranciers vanaf 3 april zakendoen met de hele Rijksoverheid, behalve met het ministerie van Defensie. Dit ministerie gebruikt een eigen leveranciersportaal.   

DigiInkoop ontmantelen   

De historische gegevens van DigiInkoop blijven beschikbaar. Daarvoor zet programmateam Transitie DigiInkoop in april de data uit DigiInkoop over naar een centraal archief DigiInkoop. Daarna ontmantelt het programmateam DigiInkoop. Omgevingen, accounts van gebruikers data en documentatie worden geleidelijk vernietigd.

Leveranciers geïnformeerd

De gebruikers van DigiInkoop ontvingen al een bericht over welke informatie het programmateam overzet en wat zij kunnen met het nieuwe leveranciersportaal. Als leveranciers nog informatie nodig hebben voor hun administratie, kunnen zij dat nog vóór 30 maart downloaden uit DigiInkoop.

Rol van Logius

Logius ondersteunt het programmateam Transititie DigiInkoop bij de overgang van DigiInkoop naar het nieuwe leveranciersportaal. Sinds 2011 zorgde Logius ervoor dat DigiInkoop continu beschikbaar en veilig was en dat gegevens op de juiste manier werden verwerkt. Vanaf juli 2023 is Logius niet meer betrokken bij het centrale inkoopsysteem van de Rijkoverheid en verdwijnt de naam DigiInkoop.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe leveranciersportaal of heeft u de informatie niet ontvangen? Dan kunt u terecht bij het Programma Transitie DigiInkoop van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:  programmatransitiedigiinkoop@minbzk.nl

Lees ook het nieuwsbericht DigiInkoop stopt in juli 2023 | Logius.

Gerelateerde dienst(en)