Main content

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een factsheet samengesteld waarin ze uitleggen welke typen webcertificaten er zijn en op welke aspecten u moet letten bij het kiezen van een leverancier.

De publicatie is gemaakt naar aanleiding van de eerder aangekondigde uitfasering van de uitgifte van publiek vertrouwde webcertificaten. Om de continuering van uw dienstverlening te behouden dient u tijdig over te stappen naar een certificaat van een marktpartij.

 

Stappenplan NCSC

Ga na welke van uw certificaten publiek vertrouwde webservercertificaten van PKIoverheid zijn. Bepaal voor elk van deze certificaten door welk type certificaat u het wilt vervangen. Kies vervolgens een of meerdere certificaatleveranciers die de benodigde certificaten kunnen leveren.

Links:

Gerelateerde dienst(en)