Main content

Gebruikers kunnen op MijnOverheid (en in de MijnGegevens app) het aantal ingeschreven bewoners op hun woonadres bekijken. Met deze nieuwe functionaliteit is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven. Als blijkt dat er een onjuiste inschrijving is op het adres, kan contact worden opgenomen met de betreffende gemeente.

De voordelen

  • Mensen hebben direct zelf inzicht in het aantal ingeschreven bewoners. Hiervoor hoeft geen contact meer opgenomen te worden met de gemeente.
  • Als blijkt dat er een onjuiste inschrijving is op het woonadres, kan hier sneller actie op ondernomen worden.

Altijd in ontwikkeling

MijnOverheid blijft zich voortdurend ontwikkelen om aan de behoeften van gebruikers te voldoen. Zo worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en bestaande functies continu verbeterd. Bovendien wordt MijnOverheid steeds toegankelijker voor iedereen.

8,1 op tevredenheid

Logius onderzoekt continu wat mensen van haar voorzieningen vinden. Dit jaar geven burgers MijnOverheid opnieuw een 8,1 op tevredenheid. Negen op de tien burgers geeft aan alles te kunnen vinden. De anderen noemen doorverwijzingen en de hoeveelheid tekst als obstakels. De reacties uit dit soort onderzoeken worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de voorziening. Zo werkt Logius aan een digitale overheid die werkt voor iedereen.
 

Gerelateerde dienst(en)