Main content

Per 1 oktober neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het beheer en toezicht over van de Peppol Autoriteit. Peppol is simpel gezegd een digitale infrastructuur en een afsprakenstelsel die het mogelijk maken om e-facturen met elkaar te kunnen uitwisselen.

Rol van Logius in voortraject

In 2019 heeft Logius een BOMOS2i nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen of de huidige PEPPOL Autoriteit voldoet aan de eisen voor beheerprocessen van open standaarden, conform het BOMOS model. De uitkomst van mede dit onderzoek heeft bijgedragen aan de beslissing van BZK om de Peppol Autoriteit over te nemen. Momenteel schrijft Logius mee aan het advies wat vanuit BZK wordt opgesteld met betrekking tot de organisatie-inrichting van de Peppol Autoriteit.

Samenwerking Logius, RVO en AT

Vanaf 1 oktober neemt Logius samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de uitvoerende taken van de Peppol Autoriteit op zich. Hiervoor wordt een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie ingericht. Rijkstoezichthouder Agentschap Telecom (AT) gaat onafhankelijk toezicht houden op het afsprakenstelsel en zal hierbij nauw samenwerken met RVO en Logius.

Meer informatie

Gerelateerde dienst(en)