Main content

Logius beheert voortaan de nieuwe standaard NLGOV profile for CloudEvents. Dat is een set Nederlandse afspraken over het gebruik van de internationale standaard CloudEvents. Die wordt gebruikt om gebeurtenissen nagenoeg direct uit te wisselen met andere organisaties, bijvoorbeeld een verhuizing, naamsverandering of overlijden.

Vraag naar actuele informatie

De Nederlandse variant NLGOV profile for CloudEvents werd ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij startte het project vanwege de groeiende behoefte die zij zien bij de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties willen actuele informatie uit de basisregistraties, zonder vertragingen of de informatie te moeten kopiëren.

Elkaar notificeren

CloudEvents is een zogenoemde notificatiestandaard. Als organisaties zich aan zo’n standaard houden, kunnen ze computersystemen maken waarmee ze elkaar notificeren over gebeurtenissen. Zo weet bijvoorbeeld een gemeente direct dat een van hun inwoners verhuist. De afspraken in CloudEvents beschrijven notificaties via API’s. Logius volgt een ‘API-first strategie’ om het gebruik van API’s in de overheid te stimuleren. Het in beheer nemen van deze standaard sluit daarbij aan.

 

Gerelateerde dienst(en)