Main content

""

Het coronavirus hield Nederland in zijn greep. Daardoor deden meer mensen hun zaken digitaal met de overheid. Wat ook kon, omdat de diensten van Logius continu beschikbaar en veilig waren. Een grote prestatie van onze medewerkers. Deze coronatijd wijst ons er extra op de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven beter, inclusief en veilig te maken. Daarin ligt een grote gezamenlijke opgave. Ondanks het thuiswerken is het in samenwerking met onze partners gelukt om voortgang te boeken.

Bekijk het Logius Jaarverslag 2020

Een aantal highlights uit het jaarverslag

De beschikbaarheid van onze diensten was onverminderd hoog

In het coronajaar was de beschikbaarheid van onze diensten en producten over de hele linie op de norm. Voor bijna alle producten en diensten is zelfs boven de norm gepresteerd. Daardoor konden publieke organisaties, burgers en bedrijven onverminderd van dienst zijn. Voor DigiD en MijnOverheid was de beschikbaarheid 99,97% en voor veel andere diensten zoals Digimelding en Digilevering zelfs 100%.

Het gebruik van verschillende diensten nam toe

Enkele voorbeelden: Voor eHerkenning, het inlogmiddel waarmee ondernemers veilig zaken kunnen regelen bij de overheid, ging het aantal gebruikers naar meer dan 540.000. Het aantal aansluitingen op Diginetwerk groeide tussen maart en december met bijna 20%. Via Diginetwerk kunnen overheidsorganisaties op een veilige manier gegevens uitwisselen.

Meer burgers gebruiken DigiD met hoger betrouwbaarheidsniveau

Steeds meer mensen gebruiken nu de DigiD app en stappen over op betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’. Veel overheidsorganisaties willen het mogelijk maken om via de DigiD app veilig in te loggen op hun eigen diensten. Sinds 2020 kan dat. De Berichtenbox van MijnOverheid had de primeur.

De toegankelijkheid van verschillende Logius-diensten is verbeterd

Het uiterlijk van de Berichtenbox-app sluit bijvoorbeeld beter aan bij de website MijnOverheid. Daardoor is duidelijker dat de app en de site bij elkaar horen. Ook onderzoekt Logius sinds vorig jaar doorlopend hoe tevreden gebruikers zijn over MijnOverheid.

De mogelijkheden voor machtigen zijn vergroot

Mensen kunnen sinds 2020 ook iemand toestemming geven om namens hen zaken te regelen met UWV, het Donorregister en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website, machtigen.digid.nl, kan iedereen eenvoudig anderen machtigen.

 

Yvonne van der Brugge introduceert het jaarverslag 2020

Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur Logius, bespreekt het jaarverslag 2020.

Toegankelijk voor iedereen en veilig dat is waar Logius voor staat
Zo hebben we het afgelopen jaar in het coronajaar de digitale overheid een stuk verder doorontwikkeld.
Bijvoorbeeld door samen met de stichting digisterker de cursussen voor de lokale bibliotheek voor mensen die digitaal iets minder vaardig zijn verder door te ontwikkelen.
Maar ook met het Amsterdam UMC hebben we het mogelijk gemaakt door een identiteitscheck op afstand, patiënten voor hun eerste consult al een digitaal consult te geven. Ze hoeven dus niet meer naar het ziekenhuis toe.
Dat hebben we gedaan en samen met onze partners hebben we ervoor gezorgd dat de digitale overheid goed beschikbaar en veilig is.
Wil je nou meer weten over wat we allemaal hebben gedaan? Kijk dan even in ons jaarverslag. Heel veel plezier daarmee!