Main content

Vanaf 1 januari gaat Logius samen met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). KOOP is nu nog onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samen verder groeien

We combineren de kwaliteiten van Logius en KOOP in één organisatie. Daardoor versterken we elkaar en de dienstverlening naar burgers, bedrijven en publieke organisaties. Zo ontstaat een toekomstbestendige organisatie die iedereen beter kan bedienen. In 2023 groeien Logius en KOOP samen door naar een nieuwe en sterkere Logius-organisatie.