Main content

In de nieuwe Roadmap 2020-2025 formuleert SBR 3 strategische doelstellingen. Logius en SBR werken de komende jaren samen aan het verwezenlijken van deze ambities. We dragen zo proactief bij aan de ambities van de digitale overheid.

3 ambities centraal

De  SBR-Roadmap loopt van 2020 tot en met 2025. In deze periode staan 3 ambities centraal:

  • Blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling.
  • Vernieuwen van onze manier van werken en het versterken van onze kennis, competenties en communicatie.
  • Onderhouden en versterken van onze relatie met belanghebbenden.

Bekijk de SBR-Roadmap 2020-2025

Wat is SBR?

Bedrijven, instellingen en overheden kunnen met Standard Business Reporting (SBR) eenduidig en veilig verantwoordingsdata delen. Bijvoorbeeld een belastingaangifte indienen bij de Belastingdienst, kredietrapportages aanleveren bij de bank, of het deponeren van een jaarrekening bij KVK.

Doordat standaarden en definities binnen SBR zijn vastgelegd, kan veel informatie een keer worden opgesteld en vaker worden gebruikt. Dat scheelt bedrijven én overheden veel tijd en administratieve lasten.

De rol van Logius

Logius maakt onderdeel uit van het publiek-private afsprakenstelsel Standard Business Reporting. Voor SBR verzorgt Logius de voorzieningen en standaarden die nodig zijn voor veilige en betrouwbare berichtenuitwisseling tussen bedrijven onderling en overheidsinstanties.

Gerelateerde dienst(en)