Main content

In november wordt een deel van de leveranciers die nu een account hebben in DigiInkoop overgezet naar het nieuwe leveranciersportaal. Na deze migratie kunnen leveranciers voortaan gebruikmaken van het leveranciersportaal. Een eerste groep leveranciers, die DigiInkoop alleen gebruikte voor e-factureren, is al eerder overgestapt.

DigiInkoop tijdelijk op slot

Om deze migratie te kunnen doen zal DigiInkoop niet toegankelijk zijn van donderdag 10 november 18.00 uur t/m maandagochtend 14 november 09.00. Gebruikers kunnen deze periode niet inloggen en dus geen orders bekijken of factureren. Berichten van en naar DigiInkoop komen niet aan en achtergrondprocessen worden niet uitgevoerd.

De betreffende gebruikers hebben hierover per mail bericht ontvangen van het Programma Transitie DigiInkoop.

Het nieuwe leveranciersportaal

Het nieuwe leveranciersportaal vervangt DigiInkoop als voorziening voor het bekijken en factureren van inkooporders. DigiInkoop zal stoppen in juli 2023.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Helpdesk e-factureren.

Gerelateerde dienst(en)